Η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη σε ορισμένες τοποθεσίες λόγω παγκόσμιων ελλείψεων.