Tillgången är begränsad på vissa platser på grund av globala brister.