Недостигът по целия свят продължава да оказва влияние върху предлагането и цените на наемите на автомобили.

Декларация за поверителност

Услуги за автомобили под наем и наземен транспорт

В тази Декларация за поверителност са записани подробностите за личните данни, свързани с Вас, които ние събираме чрез този уеб сайта и всички мобилни сайтове и приложения, които се отнасят до тази платформа за услуги за автомобили под наем и наземен транспорт („Платформата“), как ще обработваме подобни данни и на кого могат да бъдат разкривани. Това уведомление обяснява и Вашите права според приложимото законодателство в областта на защитата на данните, включително Общия регламент за защита на данните на ЕС („ОРЗД“) и ако живеете в Калифорния, Калифорнийският закон за поверителност на потребителите (CCPA), във връзка с обработването на Ваши данни от наша страна.

За нас

Операторът на този уеб сайт / приложение е администратор на личните данни, описани в тази Декларация за поверителност („Администратор“). Позовавания като „ние“, „нас“ и „наш/а/е/и“ в това уведомление се отнасят до Администратора и нашия доставчик на услуги ETrawler Unlimited Company с търговско наименование CarTrawler, с ДДС номер 4693898K и седалище CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ирландия. CarTrawler действа от името на администратора като обработващ, за да представя на клиентите автомобили под наем и други услуги за наземен транспорт като трансфери с автобус, влак и такси (“Транспорт”), както и допълнителни продукти и услуги, свързани с пътувания. След като Вашите лични данни бъдат прехвърлени към доставчика на транспортни услуги, той става отделен администратор на данни.
Можете да се свържете с нас като използвате данните в края на декларацията.

Лични данни, които обработваме, цели и правно основание

За да обработим Вашата резервация за транспортни или всякакви допълнителни услуги, ние ще поискаме от Вас определена информация, като Вашето име, адрес, имейл адрес, информация за плащане и данни за резервацията. Събираме и определена информация от устройството, което използвате за достъп до нашата платформа, като Вашия IP адрес, какъв браузър и какъв вид устройство използвате. Освен информацията, която ние самите събираме, понякога получаваме информация, която е събрана от наше име от трети страни, например, когато виждате реклама свързана с нашите услуги, показана на уеб сайт на трета страна.
По-долу са дадени допълнителни подробности за обработването от наша страна и правното основание, което обосновава това обработване на лични данни:
• Оферта за транспортни услуги – Ако искате оферта за транспортни услуги, ние ще съберем Вашето име, имейл адрес и номер на офертата. Когато сте се свързали с нас по телефона, ще събираме и Вашия телефонен номер и запис на разговора с нас. Обработваме тези данни въз основа на необходимостта да се предприемат стъпки за Вашето искане преди потенциалното сключване на договор за транспортни услуги.
• Прекъсване на имейли и телефонни разговори – Ако започнете, но не завършите резервация, ние все пак ще сме събрали ограничен брой данни, като Вашето име, имейл адрес и телефонен номер (в зависимост от Вашия начин на комуникация с нас). Ние можем да обработваме тези данни, за да се свържем с Вас и да изясним дали сте срещнали някакви проблеми при опит да направите резервация. Правим това въз основа на нашия законен интерес за осигуряване на качествено обслужване на клиентите и безпроблемна работа с нашата платформа.
• Данни от резервацията – Когато направите резервация при нас, ние ще поискаме от Вас информация, която ни е необходима, за да обработим резервацията или за да възстановим суми. Това ще включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и данни за плащане. Когато обработваме лични данни за тази цел, ние ще го правим или на база, че това е необходимо за сключване на или за изпълнение на договор при предоставянето на нашата услуга за резервация на транспортни услуги.
• Въпроси и оплаквания - Ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти с въпрос или оплакване, ние ще запишем данните на въпроса или оплакването и как са обработени от нашите системи. Може да поискаме допълнителни данни за въпроса или оплакването от съответния доставчик на транспортна или друга услуга, които пак ще запишем в нашите системи. Телефонните разговори се записват с цел обучение и подобряване на качеството въз основа на Вашите законни интереси. Когато обработваме лични данни в контекста на въпрос или оплакване, ние ще го правим на базата на нашите законни интереси за намиране на решение на въпросите и оплакванията на клиентите. Ние не обработваме здравни данни в контекста на нашия бизнес, но ако Вие доброволно предоставите данни във връзка с Вашето здраве, ние ще обработим тези лични данни на база на Вашето изрично съгласие да ги използваме, за да намерим решение на Вашия въпрос или оплакване.
• Застрахователна полица – Ако сключите застраховка с някой от нашите застрахователни партньори, ние ще съберем Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на резервация, IP адрес и данни за плащане, за да улесним покупката на Вашата застрахователна полица. Когато обработваме лични данни за тази цел, ние ще го правим или на база, че е необходимо за сключване на или за изпълнение на договор, за да Ви предоставим тази услуга.
• Други допълнителни продукти и услуги – Ако резервирате или закупите някаква друга допълнителна услуга като паркиране, ще Ви поискаме информация, която ни трябва, за да обработим Вашето искане. Това ще включва Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, номер на резервация, IP адрес и данни за плащането. Когато обработваме лични данни за тази цел, ние ще го правим или на база, че е необходимо за сключване на или за изпълнение на договор, за да Ви предоставим тази услуга.
• Данни за резервация през мобилно приложение – Когато използвате нашето мобилно приложение и услуги на мобилно устройство, ние ще съберем Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, идентификатор на лоялност (ако е приложимо), парола и данни за плащане. Ще събираме и данни за Вашето местонахождение, когато използвате нашето приложение и по време на Вашето пътуване с такси. Това е на база сключване или изпълнение на договор.
• Данни за местонахождение – Ако използвате нашите услуги на мобилно устройство и сте активирали услуги за местонахождение, ще запишем Вашето местонахождение, за да Ви помогнем да намерите местни транспортни или други услуги въз основа на сключване или за изпълнение на договор. Ще използваме и Вашия IP адрес, за да определим в коя държава сте, когато правите резервация.
• Данни за програмата за лоялност – ако сте член на програмата за лоялност за Партньори на авиолиния и програмата за лоялност е интегрирана с транспортни услуги, ние ще съхраним данни за номера на Вашето членство в програмата за лоялност и Вашите референции за минали резервации, за да администрираме програмата за лоялност, да добавяме/приспадаме точки за лоялност и да Ви уведомяваме за награди за лоялност. Обработваме тези данни на базата на това, че е необходимо за изпълнението на договора с Вас.
• Имейл/телефонен маркетинг – ако въведем програма за имейл или телефонен маркетинг, когато събираме Вашия имейл адрес и/или телефонен номер, ние ще записваме Вашите предпочитания относно получаването на маркетингови съобщения от нас във връзка с нашите продукти и услуги и тези на трети страни. В зависимост от предпочитанията за маркетинг, които сте изразили, може да Ви изпращаме маркетингови съобщения за продукти и услуги, които считаме, че може да представляват интерес за Вас. Ние изпращаме тези маркетингови съобщения въз основа на правни интереси или в някои случаи – съгласие.
• Анализ/Отчитане – Използваме данни във връзка с резервациите, за да създадем вътрешни отчети за функционирането на нашия бизнес. Използваме тези данни и за други цели на търговския анализ, както и за да се опитаме да предвидим бъдещите тенденции, които може да повлияят на нашия бизнес. Това обработване се прави по агрегиран начин, така че да не бъдете идентифицирани от отчетите или анализа, които се създават.
• Реклама – Искаме да гарантираме, че, когато видите реклама, свързана с нашите услуги, тя ще е подходяща за Вас и Вашите интереси, без значение дали рекламата се появява на платформата, която управляваме, в нашите маркетинг имейли или на уеб сайт на трета страна. Можем да използваме същата информация, за да Ви показваме реклами за внимателно подбрани продукти и услуги на трети страни. Когато използвате нашата платформа, можем да използваме търсенията, които сте направили, за да адаптираме нашите реклами към Вашите интереси. Например, ако сте търсили опции за наем на превозно средство в Берлин, бихме могли да използваме тази информация, за да Ви покажем реклами на нашата платформа и на уеб сайтове на трети страни за превозни средства под наем в Берлин, които може да представляват интерес за Вас. Можем и да използваме данните за Вашите минали транзакции на нашата платформа, за да адаптираме нашите реклами. Ние обработваме Вашите лични данни за тази цел въз основа на законен интерес и, в някои случаи, на съгласие.
• Анкети – Ако участвате в анкета, ние ще запишем Вашите отговори от анкетата заедно с Вашето име и имейл адрес. Ние обработваме Вашите данни въз основа на нашия законен интерес да получим обратна връзка и да подобрим услугата, която предоставяме на клиентите.
• Установяване и предотвратяване на измами – Може да използваме Вашите лични данни с цел предотвратяване и установяване на измами въз основа на наш законен интерес.
Когато използвате нашата платформа, ние използваме различни технологии за автоматично събиране на данните за устройството, което използвате и по какъв начин взаимодействате с платформата. Тази информация включва:
• Данни за устройството и как си взаимодействате с Платформата – Автоматично събираме данни за устройството, което използвате, включително неговия IP адрес, идентификация на устройството, браузъра, който използвате и оперативната система на устройството. Записваме данни за това как използвате нашата платформа, напр., дата и час на посещение, кои страници сте посетили, колко дълго сте останали на тях, къде в страницата сте щракнали, както и данни за всякакви сривове или грешки в системата, с които може да сте се сблъскали. Използваме тези данни за предоставяне на нашите услуги и персонализиране на Вашия опит. Използваме данните и за тестване на нови функции, които мислим да въведем, за да анализираме как се използва нашата платформа, както и да оценяваме и подобряваме нашите услуги. Когато е възможно, използваме тези данни анонимно. Това обработване на Вашите лични данни се извършва на база на нашите законни интереси при управляване, подобряване и осигуряване на нашите услуги.
• Как сте стигнали до платформата – Когато е възможно, ние записваме как сте стигнали до нашата платформа (напр. дали сте пристигнали от търсачка или чрез щракане върху някоя от нашите реклами). Ние събираме съгласие за „бисквитките“, за да позволим това обработване.

Източници на лични данни

Въпреки че основно събираме информация директно от Вас, има обстоятелства, при които събираме информация от източници трети страни. Тези обстоятелства могат да включват:
• Трети страни – Можем да проведем програма, при която трети страни рекламират нашата платформа от наше име. Ако щракнете върху някоя от тези реклами, Вие се прехвърляте към нашата платформа чрез технология, която ни позволява да разберем коя трета страна Ви е насочила към нас. После проследяваме, ако направите резервация, и, ако направите такава, свързваме тази резервация със съответната трета страна с цел да им платим комисиона. Но не предоставяме лична информация, свързана с Вас, на третата страна.
• Доставчик на услуги – Ако има някакви проблеми с Вашите транспортни услуги или друг доставчик на услуги, доставчикът на услуги може да се свърже с Вас с информация за проблема.
• Реклами – Ако работим с трети страни, за да покажем реклами, може да използваме технологии като бисквитки или пиксел тагове, за да записваме подробности за Вашето взаимодействие с тези реклами. Тези данни понякога ни се изпращат чрез бисквитки и пикселни тагове, които са зададени от наше име от тези трети страни.
• Други физически лица – Когато Вие ни предоставяте лични данни от името на друго лица, Вие потвърждавате, че разполагате с тяхното съгласие за това и ще им предоставите копие от тази декларация за поверителност.

Лични данни, които изискваме да ни предоставите

Не сте длъжни да ни предоставяте свои лични данни. Но, ако искате да направите резервация за транспортни услуги или да се възползвате от допълнителна услуга, Вие ще трябва да ни предоставите информацията, която се изисква от нашата система за резервации. Ако не ни предоставите тази информация, няма да можем да обработим Вашата резервация. По подобен начин, от Вас може да се изиска да предоставите определена информация, ако се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти с въпрос или оплакване. Ние ще Ви информираме дали се изисква подобна информация.

Получатели на данни

За да обработим Вашата резервация, трябва да изпратим Вашите данни на съответния доставчик на транспортни услуги. Ако се свържете с нас с въпрос или оплакване във връзка с резервация, може също така да споделим подробности от въпроса или оплакването с доставчика на транспортни услуги, така че да можем да намерим решение.
Ако закупите друга услуга, може да се наложи да споделим личните данни с доставчик на услуги трета страна, така че да може той да Ви предостави тази услуга. Ако предявите иск по застрахователна полица, може да се наложи да споделим личните данни със застрахователя или с друг назначен служител по обработване на искове.
В съответствие със задълженията ни към партньори, като например авиокомпании, може да споделяме лични данни с партньора, за да анализираме резервациите и да гарантираме качествено обслужване на клиентите.
Използваме и няколко доставчици на услуги, които да ни помагат при предоставянето на нашите услуги, някои от които ще имат достъп до Вашите данни (напр. използваме различни доставчици на софтуерни услуги, които хостват нашите данни като част от техните услуги). Когато ангажираме трета страна да обработва Вашите данни от наше име, ние се уверяваме, че те спазват Вашите права относно личните данни и че обработват данните в съответствие със закона за защита на данните. Ето още допълнителни подробности:
• Доставчици на хостинг услуги – Използваме различни доставчици на услуги тип „облак“ и за съвместно локализиране, които да ни помогнат да хостваме и управляваме нашите данни.
• Компании за обработване на плащания – Използваме компании трети страни за обработване на плащания, които ни подпомагат с плащанията през нашата платформа.
• Доставчици на технологии – Това включва доставчици на услуги, които предоставят услуги, напр., да ни помогнат да защитим нашата мрежа, системи и имейли и да ни помогнат да управляваме Вашите заявки относно правата Ви като субект на данни.
• Доставчици на обслужване за клиенти – Използваме трета страна доставчик на услуги, за да предоставим обслужване на клиентите извън работно време и платформи на трети страни за обработка на кореспонденция с клиенти.
• Одитори – Имаме вътрешна и външна функция за одитиране, която се предоставя от трети страни. Одиторите ни помагат да гарантираме, че спазваме нашите правни задължения, включително във връзка с обработването на лични данни от наша страна. При определени обстоятелства това може да означава, че те имат достъп до нашите системи, които обработват лични данни, или че може да е необходимо да правят преглед на това, как сме обработили определени лични данни.
• Бази данни, свързани с измами – Може да използваме външни бази данни за установяване и предотвратяване на измами, които са налични за индустрията и са обществено достъпна информация, за да предотвратяваме и установяваме възможни престъпни дейности или измами.
• Правоприлагащи органи – Може да споделяме Ваши данни с правоприлагащи органи, за да могат те да разследват, установяват или предотвратяват възможни престъпни или измамни дейности въз основа на спазване на законово задължение.

Прехвърляне на данни в чужбина

По отношение на личните данни, които се: (i) обработват в ЕС или (ii) се обработват във връзка с лица, базирани в ЕС, за които се прилага ОРЗД, има определени обстоятелства, при които ще прехвърляме Вашите лични данни извън Европейския съюз в държава, която не е призната от Европейската комисия като предоставяща равностойно ниво на защита за личните данни като това в Европейския съюз. Най-често срещаното обстоятелство е когато прехвърляме личните данни на доставчик на транспортни услуги, в държавата, която сте избрали, така че да може да изпълнят Вашата резервация.Това прехвърляне попада в обхвата на Дерогация 49 1) б), когато трансферът е инцидентен и необходим за предоставянето на транспортната услуга на клиента. Също така, някои от нашите доставчици на плащания се намират в САЩ и трансферът попада под дерогация 49 1) б), когато трансферът е инцидентен и необходим, за да може субектът на данни да плати таксата, свързана с транспортирането. Може също да прехвърляме Вашите лични данни извън Европейския съюз във връзка с осъществяването на нашия бизнес, както когато използваме доставчик на услуги, базиран в САЩ, Австралия, Египет или Обединеното кралство. Ако прехвърлим Вашите лични данни извън Европейския съюз, ние ще гарантираме, че са взети съответни мерки за защита на Вашите лични данни и за спазване на нашите задължения според приложимото законодателство в областта на защитата на данни.Когато прехвърляме лични данни в САЩ, Австралия и Египет, ние сключваме договори във формата, одобрена от Европейската комисия, с организацията, на която сме прехвърлили лични данни. Когато прехвърляме лични данни в Обединеното кралство, това се основава на решение за адекватност, предоставено от Комисията на ЕС, където Комисията на ЕС реши, че Обединеното кралство осигурява адекватно ниво на защита на личните данни на ЕС. Следните категории данни се прехвърлят към нашата софтуерна система за защита на имейлите в Обединеното кралство: Име, номер на резервацията, телефонен номер, адрес, имейл адрес, IP адрес и кореспонденция с клиента. Можете да намерите допълнителна информация за това решение относно адекватността тук: https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
На 4 юни 2021 г. Европейската комисия публикува нови стандартни договорни клаузи (SCC), за да включи изискванията на ОРЗД и решението на Schrems II. CarTrawler ще актуализира нашите споразумения за защита на данните с трети страни, за да внедри новите SCC, когато разчитаме на този механизъм и сме приели договорни организационни и технически мерки в съответствие с препоръките на EDPB, включително, но без да се ограничава до, усъвършенствано криптиране на данни при транзит и при неползване, зловреден софтуер за откриване на кодове, процес за наблюдение на засичането на проникване, сканиране и тестване на ниво мрежа и приложения, контроли на сигурността на достъпа, годишно обучение за съответствие на персонала, Извършване на оценки на въздействието при прехвърляне за цялата обработка, която се извършва извън ЕИП, и наличие на политика за искане за правоприлагане, в случай че се получи искане за лични данни от правоприлагаща агенция. CarTrawler гарантира, че третите страни, на които прехвърляме данни, ще прилагат подобни мерки, за да се гарантира, че всички лични данни имат адекватно ниво на защита, когато се прехвърлят извън ЕИП.
Ако желаете допълнителни подробности за мерките, които сме взели във връзка с прехвърлянето на Вашите лични данни, или копия от споразуменията, които сме създали във връзка с прехвърлянията, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт в края на тази декларация.

Съхраняване

Ние съхраняваме Вашите лични данни в съответствие с нашата политика за съхраняване на документи. Политиката за съхраняване на документи работи на принципа, че ние съхраняваме личните данни не по-дълго, отколкото е необходимо за целта, за която са събрани, и в съответствие с всякакви изисквания, които са ни наложени по закон. Това означава, че периодът за съхраняване на Вашите лични данни ще е различен в зависимост от вида на личните данни. Например:
• Данни от транзакции – Съхраняваме данни от Вашите резервации и взаимодействието с нас във връзка с тези резервации толкова дълго, колкото е необходимо за съдействие по Вашата резервация и намиране на решение на всякакви проблеми, които могат да възникнат. Когато Вашите предпочитания за маркетинг са такива, че можем да изпращаме маркетингови съобщения, тогава такива данни ще продължат да се съхраняват според дадените по-долу подробности.
• Данни от програми за лоялни клиенти – Съхраняваме данни, свързани с програмите за лоялни клиенти, толкова дълго, колкото е необходимо, за да съдействаме за администрирането на нашата програма за лоялни клиенти.
• Имейл маркетинг – Ще запазваме копие от личните данни, които се изискват, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения, толкова дълго, колкото е необходимо, за да съдействаме за Вашите предпочитания за маркетинг. Като част от това, ще съхраним и определена информация във връзка с Вашите транзакции, за да можем да адаптираме нашите маркетингови съобщения.
• Управление на правните искове – Когато преценяваме колко дълго да съхраняваме личните данни, взимаме предвид дали тази данни може да се изискват, за да се повдигнат или защитят някакви правни искове. Ако такива данни се изискват, можем да ги съхраняваме докато не изтече статутът на ограниченията във връзка с типа иск, който може да е предявен (което варира от 2 години до 12 години).

Продажба на лична информация

Ако пребивавате в Калифорния и сте обект на CCPA, от нас се изисква да съобщим, ако продаваме Вашите лични данни. Ние не продаваме и няма да продаваме Вашата лична информация на трети страни.

Бисквитки

Тази платформа използва бисквитки. Бисквитките са малки, обикновени текстови файлове, които се изпращат от уеб сайта и се съхраняват на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон, когато посещавате даден уеб сайт. Тези бисквитки записват информацията, свързана с Вашето посещение на уеб сайта. За да научите повече за бисквитките, които използваме, моля, прегледайте политиката за бисквитки, която е достъпна на този уеб сайт.

Други уеб сайтове

Тази платформа може да съдържа връзки към други уеб сайтове или може да сте пристигнали тук през връзка от друг уеб сайт. Тази Декларация за поверителност важи само за тази платформа и за услугите, предоставяни от нас във връзка с платформата. Когато се свързвате с други уеб сайтове, трябва да прочетете техните декларации за поверителност.

Важна информация за съгласието

В случаите, когато ние обработваме Вашите лични данни на база на Вашето съгласие, Вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Можете да оттеглите своето съгласие като се свържете с нас чрез данните за контакт в края на тази декларация. Ако Вашето съгласие се отнася до получаване на маркетинг имейли, можете да използвате връзката за отказ на абонамента в имейла. Моля, имайте предвид, че, ако оттеглите своето съгласие, може да не е възможно да продължим да Ви предоставяме съответната услуга.

Вашите права

При определени обстоятелства Вие имате следните права във връзка с Вашите лични данни:
• Право на достъп до данни – Имате право да поискате копие на личните данни, които имаме за Вас, заедно с друга информация относно обработването на лични данни от наша страна.
• Право на коригиране – Имате право да поискате всички неточни данни, които имаме за Вас, да бъдат поправени или, ако имаме непълна информация, можете да поискате да я актуализираме, за да е пълна.
• Право на заличаване/изтриване – Имате право да поискате от нас да изтрием личните данни, които имаме за Вас. Това понякога се нарича „правото да бъдеш забравен“.
• Право на ограничаване на обработването или на възразяване срещу обработването – Имате право да поискате повече да не обработваме Вашите лични данни за конкретни цели или да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от нас за конкретни цели.
• Право на преносимост на данните – Имате право да поискате от нас да предоставим на Вас или на трета страна копие от Вашите лични данни в структуриран, обичайно използван, машинно-четим формат.
• Право на недискриминация – Имате право да не бъдете дискриминирани при упражняване на някое от Вашите права за защита на личните данни.
За да упражните което и да е от гореописаните права, моля, свържете се с нас чрез данните за контакт в края на тази декларация или използвайте следния линк:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html.

Промени в нашата Декларация за поверителност

Ние редовно правим преглед на нашата декларация за поверителност (най-малко на всеки 12 месеца) и всякакви актуализации ще бъдат публикувани на тази уеб страница.

Достъпност

Ако искате да получите достъп до тази политика в алтернативен формат, моля, свържете се с нас, като използвате един от каналите, изброени в раздела „Въпроси и оплаквания“ по-долу.

Въпроси и оплаквания

Ако имате някакви въпроси или оплаквания във връзка с обработването от нас на Ваши лични данни, или желаете да упражните някое от правата си, можете да се свържете с CarTrawler (действаща от наше име) чрез следните данни за контакт:
По пощата: Data Protection Officer, CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ирландия.
По имейл: dpo@cartrawler.com
Уебсайт: www.cartrawler.com
За да отговорим и да обработим Вашето искане, може да се наложи да ни предоставите лична информация, за да потвърдим Вашата самоличност.
Имате правото и да подадете оплакване до Вашия местен надзорен орган за защита на данните, ако не сте доволни от каквото и да е обработване на Вашите лични данни от нас.