Opskrba je ograničena na nekim lokacijama zbog globalne manjkavosti.