Globalne nestašice i dalje utječu na opskrbu i cijene najma vozila.