Globālo trūkumu dēļ piegāde ir ierobežota noteiktās vietās.