Globalne niedobory nadal wpływają na kształtowanie się podaży i cen w branży wynajmu samochodów.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Usługi wynajmu samochodów oraz transportu naziemnego

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności określa szczegółowo dotyczące Cię dane osobowe, które pozyskujemy za pośrednictwem tej strony internetowej oraz wszelkich innych stron i aplikacji związanych z tym wynajmem samochodu oraz platformą usług transportu naziemnego („Platformą”), sposób przetwarzania tych danych oraz warunki ich ujawniania. Niniejsza nota wyjaśnia też Twoje prawa, jakie posiadasz na mocy stosownych przepisów w zakresie ochrony danych, w tym Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE („RODO”), a jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, California Consumer Privacy Act (CCPA), w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas.

O nas

Operatorem niniejszej witryny internetowej/aplikacji jest kontroler danych osobowych opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności ( „Kontroler”). Odniesienia do „nas”, „nam” itp. w niniejszym powiadomieniu dotyczą Kontrolera oraz dostawcy naszych usług, ETrawler Unlimited Company, spółki działającej pod nazwą CarTrawler, o numerze VAT 4693898K, pod zarejestrowanym adresem CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dublin 14, Irlandia. CarTrawler działa w imieniu Kontrolera jako podmiot przetwarzający, oferując klientom wynajem pojazdów i inne usługi transportu naziemnego, takie jak przewóz autobusowy, kolejowy i za pomocą taksówek („Transport”) oraz poboczne produkty i usługi związane z podróżą. Po przekazaniu przez nas Twoich danych osobowych dostawcy Transportu staje się on osobnym kontrolerem danych.
Można się z nami skontaktować, korzystając z informacji podanych na końcu tego oświadczenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy, cele i podstawa prawna

W celu przetworzenia przez nas Twojej rezerwacji Transportu lub rezerwacji jakiejkolwiek pobocznej usługi poprosimy Cię o pewne informacje, m.in. Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, dane płatnicze i dane rezerwacji. Pozyskujemy także pewne informacje z urządzenia, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do naszej Platformy, np. Twój adres IP, używana przeglądarka i rodzaj stosowanego urządzenia. Poza informacjami pozyskanymi przez nas, czasem otrzymujemy również informacje pozyskane w naszym imieniu przez osoby trzecie – na przykład, gdy widzisz reklamę związaną z naszymi usługami wyświetlaną na niezależnej stronie.
Poniżej wymieniamy dalsze szczegóły naszego przetwarzania oraz podstawę prawną uzasadniającą takie przetwarzanie danych osobowych:
• Wyceny Transportu – jeśli chcesz uzyskać wycenę Transportu, zgromadzimy informacje o Twoim nazwisku, adresie e-mail i identyfikatorze wyceny. Jeśli kontaktujesz się z nami telefonicznie, pozyskamy też informacje o Twoim numerze telefonu oraz nagranie Twojej rozmowy z nami. Przetwarzamy te dane, ponieważ jest to koniecznie, aby móc podjąć odpowiednie kroki w związku z Twoim zapytaniem przed ewentualnym zawarciem umowy o Transport.
• E-maile i telefony związane z zaniechaniem – jeśli rozpoczniesz, lecz nie sfinalizujesz rezerwacji, my mimo to pobierzemy ograniczoną ilość informacji, takich jak Twoje nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (w zależności od Twojego sposobu komunikacji z nami). Przetwarzamy te dane w celu skontaktowania się z Tobą i wyjaśnienia, czy natrafiono na problemy podczas prób dokonania rezerwacji. Dokonujemy tego na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu wysokiej jakości obsługi klienta oraz ustaleniu, czy nie wystąpiły problemy z naszą Platformą.
• Dane rezerwacji – kiedy będziesz składać rezerwację z nami, poprosimy Cię o dostarczenie informacji, które są nam potrzebne w celu przeprowadzenia procesu rezerwacji lub przetwarzania zwrotów. Obejmują one Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane płatnicze. W przypadku przetwarzania danych osobowych w tym celu postępujemy tak ze względu na konieczność ich przetwarzania dla nawiązania lub wykonania umowy polegającej na dostarczeniu oferowanej przez nas usługi rezerwacji Transportu.
• Zapytania i zażalenia – jeśli skontaktujesz się z naszym Działem Obsługi Klienta w związku z zapytaniem lub zażaleniem, zarejestrujemy informacje związane z zapytaniem lub z zażaleniem oraz ze sposobem rozpatrzenia go w naszych systemach. Możemy też potrzebować dalszych informacji o zapytaniu lub zażaleniu od odpowiedniego dostawcy Transportu lub innych usług, które również zarejestrujemy w naszych systemach. Rozmowy są nagrywane w celach szkoleniowych oraz w celu podnoszenia jakości, na podstawie naszego uzasadnionego interesu. W przypadku przetwarzania danych osobowych w kontekście zapytania lub zażalenia dokonujemy tego na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozwiązywaniu zapytań i zażaleń klientów. Nie przetwarzamy danych dotyczących zdrowia w kontekście naszej działalności, ale jeśli dobrowolnie zgłosisz dane odnoszące się do Twojego zdrowia, będziemy przetwarzać te dane osobiste na podstawie wyraźnego udzielenia zgody przez Ciebie na wykorzystywanie ich w celu rozwiązania Twojego zapytania lub zażalenia.
• Polisa ubezpieczeniowa – jeśli posiadasz polisę ubezpieczeniową jednego z naszych partnerów z branży ubezpieczeń, pozyskamy Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rezerwacji i dane płatnicze w celu umożliwienia nabycia polisy ubezpieczeniowej. W przypadku przetwarzania danych osobowych w tym celu postępujemy tak ze względu na konieczność ich przetwarzania dla nawiązania umowy z Tobą lub dla wykonania umowy polegającej na dostarczeniu Tobie tej usługi.
• Inne poboczne produkty i usługi – jeśli zarezerwujesz lub kupisz jakąkolwiek inną usługę poboczną, taką jak parking, poprosimy Cię o informacje potrzebne do przetworzenia Twojego żądania. Obejmie to Twoje nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rezerwacji, adres IP i dane płatnicze. W przypadku przetwarzania danych osobowych w tym celu postępujemy tak ze względu na konieczność ich przetwarzania dla nawiązania umowy z Tobą lub dla wykonania umowy polegającej na dostarczeniu Tobie tej usługi.
• Szczegóły rezerwacji mobilnej – podczas korzystania z naszej aplikacji oraz usług mobilności urządzeniu mobilnym rejestrujemy Twoje imię i nazwisko, numer karty lojalnościowej (w odpowiednim przypadku) i hasło oraz dane dotyczące płatności. Zbierzemy też dane o Twojej lokalizacji podczas korzystania z aplikacji i podczas Twojej podróży taksówką. Robimy to w celu zawarcia bądź realizacji umowy.
• Dane dotyczące lokalizacji – jeśli korzystasz z naszych usług na urządzeniu mobilnym i włączyłeś usługę lokalizacji, zarejestrujemy Twoją lokalizację, aby pomóc Ci w znalezieniu lokalnego Transportu lub innych usług na podstawie zawarcia umowy lub w celu jej wykonania. Wykorzystujemy też adres IP w celu ustalenia, w jakim kraju znajdujesz się podczas dokonywania rezerwacji.
• Dane programu lojalnościowego – jeśli jesteś członkiem naszego programu lojalnościowego partnerskich linii lotniczych, a program ten jest zintegrowany z usługami transportowymi, będziemy przechowywać dane takie jak Twój numer członkowski programu lojalnościowego, a także Twoją historię numerów rezerwacji w celu zarządzania programem lojalnościowym, dodawania/odejmowania punktów lojalnościowych oraz powiadamiania o nagrodach lojalnościowych. Przetwarzamy te dane z uwagi na konieczność takiego postępowania w celu realizacji umowy z Tobą.
• E-maile/rozmowy marketingowe – jeśli wprowadzimy program marketingu pocztą elektroniczną lub telefonicznego, wtedy pozyskując Twój adres e-mail i/lub numer telefonu, zarejestrujemy też Twoje preferencje dotyczące informacji marketingowych otrzymywanych od nas w związku z produktami i usługami oferowanymi przez nas oraz osoby trzecie. W zależności od wskazanych preferencji marketingowych możemy wysyłać do Ciebie materiały marketingowe dotyczące produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Przesyłamy te informacje na podstawie naszych uzasadnionych interesów, a w niektórych przypadkach na podstawie udzielonej zgody.
• Analiza/Raportowanie – wykorzystujemy dane odnoszące się do rezerwacji w celu stworzenia raportów wewnętrznych na temat sposobu działania naszej firmy. Wykorzystujemy te dane również do innych celów analizy komercyjnej oraz do prób przewidywania przyszłych trendów mających wpływ na naszą działalność biznesową. Tego typu przetwarzanie jest realizowane w formie zbiorczej, tak więc nie można Cię zidentyfikować w wygenerowanych raportach lub analizach.
• Reklamy – chcemy być pewni, że kiedy zobaczysz reklamę związaną z naszymi usługami, będzie ona adekwatna dla Ciebie i Twoich zainteresowań, niezależnie od tego, czy reklama pojawi się na administrowanej przez nas Platformie, w naszych e-mailach marketingowych, czy na stronie osoby trzeciej. Możemy też wykorzystać te same informacje do wyświetlania Tobie reklam starannie wyselekcjonowanych produktów i usług osób trzecich. Kiedy korzystasz z naszej Platformy, możemy wykorzystywać Twoje wyszukiwania w celu dopasowania naszych reklam do Twoich zainteresowań. Na przykład, jeśli szukasz możliwości wypożyczenia pojazdu w Berlinie, możemy wykorzystać tę informację do wyświetlenia Ci reklam na naszej Platformie i stronach osób trzecich dotyczących pojazdów do wypożyczenia w Berlinie, które mogą Cię zainteresować. Możemy wykorzystywać dane o Twoich poprzednich transakcjach na naszej Platformie w celu dopasowania naszych reklam. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, a w niektórych przypadkach na podstawie zgody.
• Ankiety – jeśli weźmiesz udział w ankiecie, zarejestrujemy Twoje odpowiedzi wraz z Twoim nazwiskiem i adresem e-mail. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby uzyskać informacje zwrotne i poprawić jakość usług świadczonych klientom.
• Wykrywanie i zapobieganie oszustwom – możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu zapobiegania i wykrywania oszustw w oparciu o nasze uzasadnione interesy.
Kiedy korzystasz z naszej Platformy, używamy różnych technologii automatycznego pozyskiwania informacji o urządzeniu, którego używasz oraz o Twoim sposobie interakcji z Platformą. Dane te obejmują:
• Informacje o urządzeniu oraz o Twoim sposobie interakcji z Platformą – automatycznie pozyskujemy informacje o urządzeniu, z którego korzystasz, w tym jego adres IP, numer ID urządzenia, rodzaj wyszukiwarki, z której korzystasz i system operacyjny urządzenia. Rejestrujemy informacje o Twoim sposobie korzystania z naszej Platformy, w tym datę i czas Twojej wizyty, dane odwiedzanych stron, długość pobytu na poszczególnych stronach, lokalizacje kliknięć na stronach oraz informacje o jakichkolwiek usterkach lub błędach systemu, które mogłeś napotkać. Wykorzystujemy te dane w celu zapewnienia naszych usług i dopasowania ich do Twoich upodobań. Wykorzystujemy te dane również do testowania nowych funkcji, których wprowadzenie planujemy, do analizowania sposobu, w jaki nasza Platforma jest używana oraz do oceny i ulepszania naszych usług. W miarę możliwości wykorzystujemy te dane w sposób anonimowy. Przetwarzanie Twoich danych osobowych prowadzone jest na podstawie naszego uzasadnionego interesu w administrowaniu, ulepszaniu i zabezpieczaniu naszych usług.
• Twój sposób dotarcia na Platformę – tam, gdzie jest to możliwe, rejestrujemy sposób, w jaki dotarłeś na naszą Platformę (np. czy dotarłeś za pomocą wyszukiwarki, czy też klikając jedną z naszych reklam). Zbieramy zgodę nam korzystanie z plików cookie, aby umożliwić tę formę przetwarzania.

Źródła danych osobowych

Chociaż informacje pozyskujemy głównie bezpośrednio od Ciebie, w pewnych okolicznościach gromadzimy informacje ze źródeł niezależnych. Okoliczności te mogą dotyczyć:
• Osób trzecich – możemy posługiwać się programem, za pomocą którego strony trzecie reklamują naszą Platformę w naszym imieniu. Jeśli klikniesz jedną z takich reklam, zostaniesz przekierowany na naszą Platformę za pośrednictwem technologii, która pozwala nam ustalić, która z osób trzecich Cię odesłała. Następnie śledzimy, czy dokonujesz rezerwacji, a jeśli tak, przypisujemy tę rezerwację odpowiedniej stronie trzeciej w celu zapłacenia jej prowizji. Jednakże nie dostarczamy osobom trzecim żadnych osobistych informacji odnoszących się do Ciebie.
• Dostawca usług – w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawcą Transportu lub innych usług, usługodawca może się z nami skontaktować w celu dostarczenia informacji o problemie.
• Reklamy – w przypadku współpracy z osobami trzecimi w celu wyświetlania reklam możemy korzystać z technologii takich jak pliki cookie lub znaczniki pikselowe, aby rejestrować szczegóły Twojej interakcji z tymi reklamami. Takie dane są niekiedy przesyłane do nas przez osoby trzecie za pośrednictwem plików cookie i znaczników pikselowych osadzanych w naszym imieniu.
• Inne osoby – jeśli podajesz nam dane osobowe w imieniu kogoś innego, potwierdzasz, że posiadasz zgodę tej osoby oraz że dostarczysz jej kopię tego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Dane osobowe, których potrzebujemy od Ciebie

Nie masz obowiązku dostarczania nam jakichkolwiek dotyczących siebie danych osobowych. Jednakże jeśli chcesz dokonać rezerwacji Transportu lub skorzystać z usługi pobocznej, musisz dostarczyć nam informacje wymagane przez nasz serwis rezerwacyjny. Jeśli nie dostarczysz nam tych informacji, nie będziemy w stanie przetworzyć Twojej rezerwacji. Analogicznie, konieczne może być dostarczenie przez Ciebie pewnych informacji, jeśli skontaktujesz się z naszym działem obsługi klienta w celu przedstawienia zapytania lub zażalenia. Poinformujemy Cię, w jakich przypadkach tego rodzaju informacje są wymagane.

Odbiorcy danych

W celu przetworzenia Twojej rezerwacji musimy wysłać Twoje dane do odpowiedniego dostawcy usługi Transportu. Jeśli zwrócisz się do nas z zapytaniem lub zażaleniem w związku z rezerwacją, możemy również udostępnić informacje z zapytania lub zażalenia dostawcy Transportu w celu rozstrzygnięcia danej kwestii.
Jeśli wykupisz kolejną usługę, być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe zewnętrznemu dostawcy usługi, aby mógł on zapewnić Ci tę usługę. Jeśli wysuniesz roszczenie na mocy polisy ubezpieczeniowej, być może będziemy musieli udostępnić dane osobowe ubezpieczycielowi lub innej osobie wyznaczonej do obsługi roszczenia.
Zgodnie z naszymi zobowiązaniami wobec partnerów, takich jak linie lotnicze, możemy udostępniać dane osobowe partnerowi w celu analizowania rezerwacji i zapewnienia wysokiej jakości obsługi klienta.
Korzystamy też z usług dostawców, którzy pomagają nam w zapewnianiu naszych własnych usług. Niektórzy z nich mogą posiadać dostęp do Twoich danych (m.in. korzystamy z usług różnych dostawców oprogramowania, którzy przechowują nasze dane w ramach wykonywanych przez siebie usług). Tam, gdzie angażujemy osoby trzecie do przetwarzania danych w naszym imieniu upewniamy się, że respektują one Twoje prawo do prywatności oraz że przetwarzają dane zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych. Dalsze szczegóły są następujące:
• Dostawcy usług hostingowych – korzystamy z rozmaitych usług w chmurze i dostawców usług kolokacyjnych w celu hostingu i zarządzania naszymi danymi.
• Podmioty przetwarzające płatności – korzystamy z usług niezależnych podmiotów przetwarzających płatności w celu umożliwienia pobierania przez nas opłat na naszej Platformie.
• Dostawcy technologii – kategoria ta obejmuje dostawców usług, którzy dostarczają takie usługi jak zabezpieczanie naszej sieci, systemów i e-maili oraz pomagają nam zarządzać wnioskami osób, których dotyczą dane, w odniesieniu do ich praw.
• Podmioty zapewniające obsługę klienta – korzystamy z zewnętrznego dostawcy usług w celu zapewnienia obsługi klienta poza godzinami pracy i zewnętrznych platform do przetwarzania korespondencji z klientami.
• Audytorzy – utrzymujemy wewnętrzną oraz zewnętrzną funkcję audytu zapewnianą przez osoby trzecie. Audytorzy pomagają nam upewnić się, że wypełniamy nasze zobowiązania prawne, w tym także w kontekście przetwarzania przez nas danych osobowych. W pewnych okolicznościach może to oznaczać, że uzyskają oni dostęp do naszych systemów przetwarzających dane osobowe oraz że będą musieli zweryfikować sposób, w jaki przetwarzamy pewne dane osobowe.
• Bazy danych oszustw – możemy korzystać z zewnętrznych baz danych służących wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, które są dostępne w branży, a także informacji publicznie dostępnych w celu zapobiegania i wykrywania możliwej działalności kryminalnej bądź oszustw.
• Organy ścigania – możemy przekazywać Twoje dane organom ścigania w celu przeprowadzenia dochodzenia, wykrycia bądź zapobieżenia możliwym działaniom kryminalnym bądź nielegalnym, by spełnić obowiązek prawny.

Transfer danych za granicę

W odniesieniu do danych osobowych, które są (i) przetwarzane w Unii Europejskiej lub (ii) przetwarzane w związku z osobami zamieszkałymi w Unii Europejskiej, w których to przypadkach obowiązuje rozporządzenie RODO, istnieją pewne okoliczności, w których będziemy przenosić Twoje dane osobowe za granicę Unii Europejskiej do kraju, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przewidziany przez Unię Europejską. Najczęściej występującą z nich jest sytuacja, gdy przenosimy dane osobowe do dostawcy Transportu w wybranym kraju w celu sfinalizowania Twojej rezerwacji. Takie przeniesienie wchodzi w zakres wyjątku na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b), jeżeli przeniesienie ma charakter sporadyczny i jest niezbędne do świadczenia usług transportowych na rzecz klienta. Podobnie niektórzy z naszych dostawców usług płatniczych mają siedzibę w USA, toteż transfer podlegałby wyjątkowi na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) w przypadku, gdy transfer ten ma charakter sporadyczny i jest niezbędny, aby osoba, której dane dotyczą, mogła uiścić opłatę związaną z transportem. Możemy też przenosić Twoje dane osobowe poza Unię Europejską w związku z operacjami w naszej firmie, takimi jak korzystanie z usług dostawcy, który ma siedzibę w USA, Australii, Egipcie lub Wielkiej Brytanii. Jeśli będziemy przenosić Twoje dane osobowe za granicę Unii Europejskiej, zapewnimy wdrożenie odpowiednich środków chroniących Twoje dane osobowe i zgodnych z ciążącymi na nas zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych. W przypadku przekazywania danych osobowych do USA, Australii i Egiptu zawieramy umowy w formie zatwierdzonej przez Komisję Europejską z podmiotem, któremu przekazujemy dane osobowe. W przypadku przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii odbywa się to na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE, w której Komisja UE stwierdziła, że Wielka Brytania zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych z UE. Następujące kategorie danych są przekazywane do naszego systemu oprogramowania zabezpieczającego pocztę elektroniczną w Wielkiej Brytanii: Imię i nazwisko, numer referencyjny rezerwacji, numer telefonu, adres, adres e-mail, adres IP oraz korespondencja z klientem. Więcej informacji na temat tej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
W dniu 4 czerwca 2021 r. Komisja Europejska opublikowała nowe standardowe klauzule umowne (SCC) w celu uwzględnienia wymogów GDPR i decyzji Schrems II. Firma CarTrawler będzie aktualizować swoje umowy o ochronie danych zawierane z osobami trzecimi, aby wdrożyć nowe standardowe klauzule umowne w sytuacjach, w których opieramy się na tym mechanizmie, oraz przyjęła środki umowne, organizacyjne i techniczne zgodne z zaleceniami EDPB, w tym m.in. najnowocześniejsze szyfrowanie danych w tranzycie i w stanie spoczynku, oprogramowanie do wykrywania złośliwego kodu, proces monitorowania wykrywania nieautoryzowanego dostępu, skanowanie sieci i aplikacji oraz testy penetracyjne, kontrole dostępu do danych pod kątem bezpieczeństwa, coroczne szkolenia pracowników w zakresie zgodności z przepisami, ocenę skutków przeniesienia dla wszystkich procesów przetwarzania odbywających się poza EOG oraz zasady dotyczące wniosków organów ścigania w przypadku otrzymania od organów ścigania wniosku o przekazanie danych osobowych. Firma CarTrawler zapewnia, że osoby trzecie, którym przekazujemy dane, wdrażają podobne środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony wszystkich danych osobowych, gdy są one przekazywane poza EOG.
Jeśli chcesz poznać dalsze szczegóły dotyczące podejmowanych przez nas dodatkowych środków w doniesieniu do Twoich danych osobowych lub kopie umów, w które wstąpiliśmy w kontekście tych transferów, prosimy o skontaktowanie się z nami za pomocą danych podanych na końcu oświadczenia.

Zatrzymanie

Zatrzymujemy Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką przechowywania danych. Nasza polityka przechowywania danych opiera się na zasadzie przechowywania danych osobowych przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne w celu, dla którego dane te zastały pozyskane oraz zgodnie z wszelkimi wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Oznacza to, że okres zatrzymania Twoich danych osobowych będzie różny, w zależności od rodzaju Twoich danych osobowych. Na przykład:
• Dane transakcji – zatrzymujemy szczegóły Twoich rezerwacji oraz Twojej interakcji z nami w kontekście tych rezerwacji na taki okres, który jest potrzebny w celu przeprowadzenia Twojej rezerwacji oraz rozwiązania wszelkich problemów, które mogą wystąpić w związku z nią. W przypadku, gdy Twoje preferencje marketingowe umożliwiają nam wysyłanie do Ciebie wiadomości marketingowych, wówczas takie dane zostaną zachowane zgodnie z przedstawionymi poniżej ustaleniami.
• Dane programu lojalnościowego – zachowujemy dane odnoszące się do programów lojalnościowych na tyle, na jak długo jest to konieczne w celu umożliwienia zarządzania programem lojalnościowym.
• E-maile marketingowe – zatrzymujemy kopie danych osobowych wymagane do wysyłania Ci marketingowych wiadomości e-mail tak długo, jak będzie to konieczne w celu utrzymywania Twoich preferencji marketingowych. W związku z tym zachowamy pewne informacje odnoszące się do Twoich transakcji w celu umożliwienia nam personalizacji naszych wiadomości marketingowych.
• Zarządzanie roszczeniami prawnymi – po przeprowadzeniu oceny długości okresu, przez jaki będziemy przechowywać dane osobowe, bierzemy pod uwagę możliwość, że mogą być one konieczne w celu wnoszenia lub odpowiadania na roszczenia prawne. Jeśli takie dane będą wymagane, możemy je zachować do momentu, w którym przepisy o przedawnieniu utracą swoją moc w odniesieniu do danego rodzaju możliwego roszczenia (2-12 lat).

Sprzedaż danych osobowych

W przypadku użytkowników zamieszkałych w Kalifornii podlegającym kalifornijskiej ustawie o ochronie prywatności konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) jesteśmy zobowiązani do poinformowania o sprzedaży danych osobowych użytkownika. Nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników osobom trzecim i nie będziemy tego robić w przyszłości.

Pliki cookie

Niniejsza platforma korzysta z plików cookie. Pliki cookie to niewielkie, proste pliki tekstowe, które zostają wysłane przez stronę internetową, gdy użytkownik ją odwiedza, i które są przechowywane na jego komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym. W plikach cookie zapisane są informacje związane z wizytą użytkownika na stronie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, z jakich korzystamy, przejrzyj politykę dotyczącą plików cookie, dostępną na tej stronie internetowej.

Inne strony internetowe

Niniejsza Platforma może zawierać linki do innych stron internetowych lub możesz do niej dotrzeć za pośrednictwem linku z innej strony. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Platformy i usług obsługiwanych przez nas na Platformie. W przypadku połączenia się z innymi stronami internetowymi za pomocą linku należy przeczytać oświadczenia dotyczące prywatności odnoszące się do tych stron.

Ważna informacja dotycząca udzielania zgody

W przypadku, gdy przetwarzany Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili. Możesz wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia. Jeśli Twoja zgoda dotyczy otrzymywania e-maili marketingowych, możesz skorzystać z linku anulowania subskrypcji w e-mailu. Należy zwrócić uwagę, że jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy utracić możliwość świadczenia Ci powiązanej usługi.

Przysługujące Ci prawa

W określonych okolicznościach, w odniesieniu do Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
• Prawo do dostępu do zebranych danych – masz prawo zażądać kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, wraz z informacją o przetwarzaniu tych danych osobowych przez nas.
• Prawo do sprostowania – posiadasz prawo do zażądania, aby jakiekolwiek błędne informacje o Tobie zostały sprostowane lub, jeśli posiadamy niekompletne dane, możesz zażądać aktualizacji tych informacji, tak aby były one kompletne.
• Prawo do usunięcia danych – posiadasz prawo do zażądania usunięcia posiadanych przez nas danych osobowych dotyczących Ciebie. Niekiedy prawo to określane jest jako prawo do bycia zapomnianym.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania lub do sprzeciwu wobec przetwarzania – posiadasz prawo do zażądania, abyśmy zaprzestali przetwarzania Twoich danych osobowych do określonych celów, lub do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich informacji osobistych do określonych celów.
• Prawo do przenoszenia danych – posiadasz prawo do zażądania, abyśmy dostarczyli Tobie, lub osobom trzecim, kopię Twoich danych osobowych w zorganizowanym i powszechnie stosowanym formacie elektronicznym.
• Prawo do niedyskryminacji – użytkownikowi przysługuje prawo do niedyskryminacji w związku z korzystaniem z jakichkolwiek praw do ochrony danych.
W celu wykonania któregokolwiek z praw wymienionych powyżej prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na końcu niniejszego oświadczenia lub kliknięcie następującego linku:
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html.

Zmiany w naszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Nasze Oświadczenie o ochronie prywatności jest poddawane regularnym przeglądom (co najmniej co 12 miesięcy), a wszelkie zmiany zamieścimy na niniejszej stronie internetowej.

Dostępność

Jeśli chcesz uzyskać dostęp do tej polityki w alternatywnym formacie, skontaktuj się z nami, korzystając z jednego z kanałów podanych w sekcji „Pytania i skargi” poniżej.

Pytania i zażalenia

Jeśli masz pytania lub chcesz złożyć skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nas lub chcesz skorzystać z któregokolwiek z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z CarTrawler (spółką działającą w naszym imieniu), korzystając z poniższych danych kontaktowych:
Drogą pocztową: Data Protection Officer, CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Irlandia.
Drogą e-mailową: dpo@cartrawler.com
Strona internetowa: www.cartrawler.com
W celu uzyskania odpowiedzi i przetworzenia Twojego żądania konieczne może być podanie danych osobistych, aby umożliwić nam weryfikację Twojej tożsamości.
Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do swoich lokalnych władz nadzorczych ds. ochrony danych, jeśli masz zastrzeżenia do przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas.