การขาดแคลนรถเช่าทั่วโลกยังคงส่งผลกระทบต่อการจัดหารถเช่าและราคา

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

บริการรถเช่าและบริการขนส่งทางบก

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ระบุรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ซึ่งเราได้เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์นี้ และผ่านทางไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มบริการรถเช่าและบริการขนส่งทางบกนี้ (”แพลตฟอร์ม”) รวมถึงวิธีที่เราจะประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น และบุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ทราบ นอกจากนี้ ประกาศนี้จะอธิบายถึงสิทธิ์ของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ “GDPR”) ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเรา

เกี่ยวกับเรา

ผู้ให้บริการเว็บไซต์ / แอปพลิเคชันนี้เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ (“ผู้ควบคุม”) คำว่า “เรา” และ “ของเรา” ในคำชี้แจงนี้ หมายถึง ผู้ควบคุมและผู้ให้บริการของเราคือ ETrawler Unlimited Company หรือชื่อในการทำธุรกิจว่า CarTrawler ซึ่งมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 4693898K และมีที่อยู่จดทะเบียนที่ CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland CarTrawler ดำเนินการในนามของผู้ควบคุมเพื่อแนะนำให้ลูกค้ารู้จักกับบริการเช่ารถยนต์และบริการขนส่งทางบกอื่น ๆ เช่น บริการรับส่งโดยรถประจำทาง รถไฟ และรถแท็กซี่ (“การขนส่ง”) และสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับบริการเสริมด้านการเดินทาง เมื่อรายละเอียดส่วนบุคคลของท่านถูกส่งไปยังผู้ให้บริการการขนส่ง พวกเขาจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่แยกต่างหาก
ท่านสามารถติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ท้ายคำชี้แจงนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราดำเนินการ จุดประสงค์ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้เราสามารถประมวลผลการจองบริการขนส่งของท่าน หรือการจองบริการเสริมใด ๆ ของท่าน เราจะสอบถามข้อมูลบางอย่างจากท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการจ่ายเงิน และรายละเอียดการจองของท่าน นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา เช่น เลขที่อยู่ IP เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้อยู่ นอกจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมด้วยตัวเราเองแล้ว บางครั้งเราจะได้รับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลที่สามที่ดำเนินการในนามของเรา เช่น เมื่อท่านเห็นโฆษณาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
รายละเอียดเพิ่มเติมของการดำเนินการของเราและข้อกำหนดทางกฎหมายที่รับรองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มีดังนี้
• ใบเสนอราคาบริการขนส่ง - หากท่านต้องการใบเสนอราคาสำหรับบริการขนส่ง เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมลของท่าน และรหัสอ้างอิงการเสนอราคา หากท่านได้ติดต่อเราทางโทรศัพท์ เราจะเก็บรวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของท่านที่ติดต่อกับเรา เราประมวลผลข้อมูลนี้เนื่องจากข้อมูลนี้มีความจำเป็นในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ก่อนที่ท่านจะเข้าทำสัญญาสำหรับการขนส่งที่อาจเกิดขึ้น
• อีเมลและการโทรศัพท์ติดต่อที่ละทิ้ง – ถ้าท่านเริ่มทำการจองแต่ดำเนินการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เราจะยังคงเก็บรวบรวมรายละเอียดที่จำกัด เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน (โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ท่านติดต่อสื่อสารกับเรา) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อติดต่อท่านและสร้างความชัดเจนว่าท่านประสบปัญหาหรือไม่เมื่อพยายามจะทำการจอง เราทำเช่นนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการรับรองการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพ และในการรับรองว่าไม่มีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นกับแพลตฟอร์มของเรา
• รายละเอียดการจอง - เมื่อท่านทำการจองกับเรา เราจะสอบถามข้อมูลจากท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราต้องใช้ในการประมวลผลการจองดังกล่าวและเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเงินคืน ซึ่งจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินการตามสัญญาในการให้บริการการจองระบบขนส่งของเรา
• คำถามและข้อร้องเรียน - หากท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อถามคำถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เราจะบันทึกรายละเอียดคำถามหรือข้อร้องเรียนและวิธีดำเนินการแก้ไขไว้ในระบบของเรา นอกจากนี้ เราอาจขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามหรือข้อร้องเรียนจากผู้ให้บริการขนส่งหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะบันทึกข้อมูลลงในระบบของเรา จะมีการบันทึกการโทรศัพท์เพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมและการปรับปรุงคุณภาพบนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันเนื่องมาจากการสอบถามหรือข้อร้องเรียน เราจะทำเช่นนั้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการตอบคำถามและแก้ไขปัญหาร้องเรียนของลูกค้า เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพของท่านเพื่อธุรกิจของเรา แต่ถ้าท่านส่งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านมาให้เราโดยสมัครใจ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นบนพื้นฐานที่ว่าท่านได้ให้คำยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาร้องเรียนของท่าน
• กรมธรรม์ประกันภัย – ถ้าเราให้บริการประกันภัยที่มาจากบริษัทประกันภัยคู่ค้ารายใดรายหนึ่งของเรา เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสอ้างอิงการจอง เลขที่อยู่ IP และรายละเอียดการชำระเงินของท่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อประกันภัยของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินการตามสัญญาในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน
• สินค้าและบริการเสริมอื่น ๆ – ถ้าท่านจองหรือสั่งซื้อบริการเสริมอื่นใด เช่น การจอดรถ เราจะสอบถามข้อมูลที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน ซึ่งจะรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสอ้างอิงการจอง เลขที่อยู่ IP และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เราจะดำเนินการต่อเมื่อการประมวลผลดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญาหรือการดำเนินการตามสัญญาในการให้บริการดังกล่าวแก่ท่าน
• รายละเอียดการจองผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ - เมื่อท่านใช้แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสประจำตัวโปรแกรมสะสมคะแนน (ถ้ามี) รหัสผ่าน และรายละเอียดการจ่ายเงินของท่าน นอกจากนี้ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลสถานที่ของท่านเมื่อท่านใช้แอปของเราและในระหว่างการเดินทางของท่านโดยรถแท็กซี่ โดยอยู่บนพื้นฐานของการเข้าทำสัญญาหรือในการดำเนินการตามสัญญาใด ๆ
• ข้อมูลสถานที่ - หากท่านกำลังใช้บริการของเราบนอุปกรณ์มือถือและท่านได้เปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง เราจะบันทึกสถานที่ของท่านเพื่อช่วยท่านในการค้นหาการขนส่งหรือบริการอื่นๆ ตามที่ท่านได้เข้าทำสัญญาหรือเพื่อให้สามารถดำเนินการตามสัญญา นอกจากนี้ เรายังใช้เลขที่อยู่ IP ของท่านในการระบุว่าท่านอาศัยอยู่ในประเทศใดเมื่อท่านทำการจอง
• ข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน - ถ้าท่านเป็นสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนของสายการบินพันธมิตรของเรา และโปรแกรมสะสมคะแนนที่รวมอยู่กับบริการขนส่ง เราจะจัดเก็บรายละเอียดของหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนและรหัสอ้างอิงการจองในอดีตของท่านเพื่อดูแลจัดการโปรแกรมสะสมคะแนนดังกล่าว, เพื่อเพิ่ม/หักคะแนนจากโปรแกรมสะสมคะแนน และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับจากโปรแกรมสะสมคะแนน เราประมวลผลข้อมูลนี้โดยพิจารณาว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินการตามสัญญาที่ทำไว้กับท่าน
• การตลาดผ่านทางอีเมล/โทรศัพท์ - ถ้าเราดำเนินโปรแกรมการตลาดผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์ เมื่อเรารวบรวมที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เราจะบันทึกการกำหนดความต้องการของท่านเกี่ยวกับการรับการติดต่อด้านการตลาดจากเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการของเราเองและของบุคคลที่สาม เราอาจส่งข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่เราคิดว่าท่านน่าจะสนใจไปให้ท่าน โดยขึ้นอยู่กับความต้องการด้านการตลาดที่ท่านได้แจ้งแก่เรา เราส่งข้อมูลการตลาดนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราหรือในกรณีอื่น ๆ โดยได้รับคำยินยอม
• การวิเคราะห์/การรายงาน - เราใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองเพื่อจัดทำรายงานภายในเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของธุรกิจของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิเคราะห์เชิงพาณิชย์อื่น ๆ และเพื่อพยายามที่จะคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตซึ่งอาจส่งผลต่อธุรกิจของเรา การประมวลผลนี้ดำเนินการในลักษณะผลรวม ดังนั้น คนอื่นจะไม่สามารถระบุถึงตัวท่านจากรายงานหรือการวิเคราะห์ที่จัดทำขึ้น
• การโฆษณา - เราต้องการจะดำเนินการให้แน่ใจว่า เมื่อท่านเห็นโฆษณาที่เกี่ยวกับบริการของเรา โฆษณานั้นจะเกี่ยวข้องกับตัวท่านและความสนใจของท่าน ไม่ว่าโฆษณานั้นจะปรากฏขึ้นบนแพลตฟอร์มที่เราดำเนินการ หรือในอีเมลการตลาดหรือไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเดียวกันนี้เพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบุคคลที่สามที่คัดสรรให้แก่ท่าน เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา เราอาจใช้การค้นหาที่ท่านได้ดำเนินการเพื่อปรับแต่งโฆษณาของเราให้ตรงตามความสนใจของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้ทำการค้นหาทางเลือกของบริการรถเช่าในเบอร์ลิน เราอาจใช้ข้อมูลนี้ในการแสดงโฆษณาแก่ท่านบนแพลตฟอร์มของเราและบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเกี่ยวกับรถยนต์ให้เช่าในเบอร์ลินที่ท่านอาจสนใจ นอกจากนี้ เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในอดีตของท่านบนแพลตฟอร์มเพื่อปรับแต่งโฆษณาของเรา เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์นี้โดยต้องเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและในบางกรณีต้องได้รับความยินยอม
• การสำรวจความคิดเห็น - หากท่านเข้าร่วมในการสำรวจ เราจะบันทึกคำตอบของท่านในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นควบคู่ไปกับชื่อและที่อยู่อีเมลของท่าน เราประมวลผลข้อมูลของท่านเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับข้อคิดเห็นและปรับปรุงการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา
• การตรวจหาและการป้องกันการฉ้อโกง - เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการตรวจหาและการป้องกันการฉ้อโกงโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา
เมื่อท่านใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมรายละเอียดโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งานและวิธีที่ท่านติดต่อกับแพลตฟอร์มนั้น ข้อมูลนี้ได้แก่
• รายละเอียดอุปกรณ์และวิธีที่ท่านดำเนินการกับแพลตฟอร์ม - เราเก็บรวบรวมรายละเอียดโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน รวมถึงเลขที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์, เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน และระบบปฏิบัติการที่อุปกรณ์นั้น ๆ ใช้อยู่ เราบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เช่น วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม หน้าที่ท่านเข้าชม ระยะเวลาใช้ในการดูหน้านี้ ตำแหน่งที่ท่านคลิกบนหน้าเพจ และรายละเอียดของการหยุดทำงานหรือข้อบกพร่องของระบบที่ท่านอาจต้องเผชิญ นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลเพื่อทดสอบคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่เรากำลังคิดว่าจะแนะนำ เพื่อวิเคราะห์วิธีการใช้แพลตฟอร์มของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการต่าง ๆ ของเรา ถ้าเป็นไปได้ เราจะใช้ข้อมูลนี้โดยไม่ระบุชื่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนี้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินงาน ปรับปรุง และรักษาบริการของเราให้ปลอดภัย
• วิธีที่ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม - หากทำได้ เราจะบันทึกวิธีที่ท่านมาถึงแพลตฟอร์มของเรา (เช่น ท่านมาจากโปรแกรมค้นหาหรือไม่ หรือโดยการคลิกที่โฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเรา) เราเก็บรวบรวมคำยินยอมให้ใช้คุกกี้เพื่ออนุญาตสำหรับการดำเนินการนี้

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

แม้ว่าเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากท่านโดยตรงเป็นหลัก แต่ก็มีบางกรณีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม กรณีดังกล่าวนี้อาจได้แก่
• บุคคลที่สาม - เราอาจดำเนินการโปรแกรมที่บุคคลที่สามทำการโฆษณาให้แก่แพลตฟอร์มของเราในนามของเรา ถ้าท่านคลิกที่โฆษณาใดโฆษณาหนึ่งเหล่านั้น ท่านจะได้รับการนำทางมายังแพลตฟอร์มของเรา โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เราทราบว่าบุคคลที่สามรายใดที่แนะนำท่านมายังเรา จากนั้น เราจะติดตามว่าท่านได้ทำการจองหรือไม่ และถ้าท่านจอง เราจะถือว่าการจองนั้นเป็นผลงานของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เพื่อจุดประสงค์ในการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราจะไม่จัดหาข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่านให้แก่บุคคลที่สาม
• ผู้ให้บริการ - หากเกิดปัญหาใด ๆ กับการขนส่งหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ ผู้ให้บริการอาจติดต่อเราเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นๆ
• โฆษณา - ถ้าเราทำงานกับบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณา เราอาจใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ หรือพิกเซลแท็กเพื่อบันทึกรายละเอียดการติดต่อของท่านกับโฆษณาเหล่านั้น บางครั้งอาจมีการส่งข้อมูลนี้มาให้เราผ่านคุกกี้และพิกเซลแท็กที่กำหนดขึ้นโดยบุคคลที่สามเหล่านั้นในนามของเรา
• บุคคลอื่น ๆ– ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราในนามของผู้อื่น ท่านยืนยันว่าท่านได้รับคำยินยอมในการทำเช่นนั้น และท่านจะจัดหาสำเนาคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ให้แก่บุคคลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรากำหนดให้ท่านต้องแจ้ง

ท่านไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่เรา อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านต้องการจะทำการจองบริการขนส่ง หรือใช้ประโยชน์จากบริการเสริม ท่านจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลตามที่ขอบนโปรแกรมการจองของเรา หากท่านไม่ให้ข้อมูลนี้แก่เรา เราจะไม่สามารถประมวลผลการจองของท่านได้ ในทำนองเดียวกัน ท่านอาจถูกกำหนดให้ต้องให้ข้อมูลบางอย่างหากท่านติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียน เราแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจำเป็นต้องขอข้อมูลดังกล่าว

ผู้รับข้อมูล

เพื่อที่จะประมวลผลการจองของท่าน เราต้องส่งรายละเอียดของท่านไปให้แก่ผู้ให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้อง หากท่านติดต่อเราเพื่อสอบถามหรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจอง เราอาจแบ่งปันรายละเอียดคำถามหรือข้อร้องเรียนนั้นกับผู้ให้บริการขนส่งเพื่อที่เราจะสามารถตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหานั้น
หากท่านซื้อบริการอื่น เราอาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อที่พวกเขาจะสามารถให้บริการนั้น ๆ แก่ท่านได้ หากท่านเรียกร้องค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัย เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้รับประกันภัยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดการการเรียกร้องค่าสินไหม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันของเราที่มีต่อพันธมิตร เช่น สายการบิน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับพันธมิตร เพื่อทำการวิเคราะห์การจองและการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าของเรา
นอกจากนี้ เรายังว่าจ้างผู้ให้บริการจำนวนหนึ่งเพื่อช่วยให้บริการต่าง ๆ ของเรา โดยผู้ให้บริการส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน (เช่น เราใช้บริการจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์หลายรายที่โฮสต์ข้อมูลของเราโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการของพวกเขา) ในกรณีที่เราว่าจ้างบุคคลที่สามในการประมวลผลข้อมูลของท่านในนามของเรา เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่าพวกเขาเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของท่าน และพวกเขาประมวลผลข้อมูลโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้
• ผู้ให้บริการโฮสต์ - เราใช้บริการระบบคลาวด์และผู้ให้บริการสถานที่ร่วมกันหลายราย เพื่อช่วยเราในการโฮสต์และจัดการข้อมูลของเรา
• ระบบประมวลผลการจ่ายเงิน - เราใช้ระบบประมวลผลการจ่ายเงินของบุคคลที่สามเพื่อช่วยเราในการรับการจ่ายเงินบนแพลตฟอร์มของเรา
• ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี - ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการหลายรายที่ให้บริการต่างๆ เช่น การช่วยให้เราสามารถรักษาเครือข่าย ระบบ และอีเมลของเราไว้อย่างปลอดภัย และช่วยให้เราสามารถตอบสนองคำขอตามสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
• ผู้ให้บริการลูกค้า - เราใช้บริการจากผู้ให้บริการลูกค้าที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อให้บริการลูกค้านอกเวลาทำการปกติหรือใช้แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเพื่อการประมวลผลจดหมายโต้ตอบกับลูกค้า
• ผู้ตรวจสอบบัญชี - เรามีส่วนงานตรวจสอบบัญชีภายในและภายนอกที่จัดหาให้โดยบุคคลที่สาม ผู้ตรวจสอบจะช่วยทำให้เรามั่นใจว่า เราปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายของเรา รวมถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ในบางกรณี นี่อาจหมายถึงพวกเขาสามารถเข้าถึงระบบของเราที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือพวกเขาอาจจำเป็นต้องตรวจสอบวิธีที่เราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง
• ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการฉ้อโกง – เราอาจใช้ฐานข้อมูลการตรวจหาและการป้องกันการฉ้อโกงภายนอก ซึ่งมีให้ใช้ในวงการวิชาชีพและมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อป้องกันและตรวจหาการกระทำผิดหรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้น
• หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย – เราอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้พวกเขาสามารถสืบสวนสอบสวน ตรวจหา หรือป้องกันการกระทำผิดหรือการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย

การถ่ายโอนไปต่างประเทศ

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่ (i) ประมวลผลในสหภาพยุโรป (EU) หรือ (ii) ประมวลผลโดยเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ประจำอยู่ในสหภาพยุโรป โดยที่ GDPR มีผลบังคับใช้ จะมีบางกรณีที่เราจะต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรป ไปยังประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้ให้การยอมรับว่ามีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทียบเท่ากับของสหภาพยุโรป กรณีที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือเมื่อเราต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการขนส่ง ในประเทศที่ท่านได้เลือกไว้ เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองการจองของท่านการโอนข้อมูลนี้อาจตกอยู่ภายใต้การระงับกฎหมายเพียงบางส่วนในข้อ 49 1) b) หากว่าการโอนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและจำเป็นต่อการให้บริการขนส่งตามที่ได้แจ้งแก่ลูกค้า ในทำนองเดียวกัน ผู้ให้บริการชำระเงินบางแห่งของเราซึ่งอยู่ในสหรัฐฯ และการโอนข้อมูลจัดอยู่ในการระงับกฎหมายเพียงบางส่วนในข้อ 49 1) b) หากว่าการโอนนั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและมีความจำเป็น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับบริการขนส่งได้ นอกจากนี้ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรปโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น เมื่อเราใช้บริการของผู้ให้บริการที่ประจำอยู่ในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อียิปต์ หรือสหราชอาณาจักร ถ้าเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกสหภาพยุโรป เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่า มีการวางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีผลบังคับใช้ ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอียิปต์ เราจะทำสัญญาในรูปแบบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) กับองค์กรที่เราได้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปให้ ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสหราชอาณาจักร การดำเนินการนี้จะอิงตามมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (EU Commission) โดยทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ระบุว่าสหราชอาณาจักรมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรปในระดับที่เพียงพอ ข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้รับการถ่ายโอนไปยังระบบซอฟต์แวร์การรักษาความปลอดภัยอีเมลในสหราชอาณาจักร ชื่อ หมายเลขอ้างอิงการจอง หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล เลขที่อยู่ IP และจดหมายโต้ตอบกับลูกค้า คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอได้ที่นี่: https://ec.europa.eu/info/files/decision-adequate-protection-personal-data-united-kingdom-general-data-protection-regulation_en
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2021 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามสัญญามาตรฐาน (SCC) ใหม่เพื่อรวมข้อกำหนดของ GDPR และข้อตกลง Schrems II เอาไว้ CarTrawler จะทำการปรับปรุงข้อตกลงการคุ้มครองข้อมูลของเราที่ทำกับบุคคลที่สาม เพื่อนำ SCC ใหม่นี้มาใช้ โดยที่เราพึ่งพากลไกนี้และได้ยอมรับมาตรการตามสัญญา มาตรการทางองค์กร และมาตรการทางเทคนิค ที่สอดคล้องกับคำแนะนำ EDPB โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเข้ารหัสข้อมูลที่ทันสมัยในระหว่างส่งข้อมูลและในขณะที่จัดเก็บอยู่ ซอฟต์แวร์การตรวจหาโค้ดที่เป็นอันตราย กระบวนการตรวจติดตามเพื่อตรวจหาการบุกรุก การสแกนและการทดสอบการเจาะระบบในระดับเครือข่ายและแอปพลิเคชัน มาตรการควบคุมการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรมประจำปีด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงาน การประเมินผลกระทบจากการถ่ายโอนข้อมูลที่จัดทำไว้สำหรับการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และนโยบายเกี่ยวกับคำขอข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Request) ในกรณีที่บริษัทได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย CarTrawler จะดำเนินการให้มั่นใจว่าบุคคลที่สามที่เราโอนข้อมูลไปให้นั้น จะดำเนินมาตรการที่คล้ายกันเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมีการปกป้องในระดับที่เพียงพอเมื่อถูกถ่ายโอนออกไปนอก EEA
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการเสริมที่เราดำเนินการโดยเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือสำเนาข้อตกลงที่เราได้ดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูล โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดที่ด้านล่างของคำชี้แจงนี้

การเก็บรักษาข้อมูล

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเป็นไปตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเรา นโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลนี้อยู่บนหลักการที่ว่า เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น และโดยเป็นไปตามข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดต่อเราตามกฎหมาย นั่นหมายถึง ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ตัวอย่างเช่น
• ข้อมูลธุรกรรม – เราเก็บรักษารายละเอียดการจองของท่านและการติดต่อของท่านกับเรา ที่เกี่ยวข้องกับการจองดังกล่าวเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การจองของท่านและเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่การกำหนดความต้องการด้านการตลาดของท่านระบุว่า เราสามารถส่งข้อความด้านการตลาดให้แก่ท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงได้รับการเก็บรักษาไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง
• ข้อมูลโปรแกรมสะสมคะแนน - เราเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโปรแกรมสะสมคะแนนเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโปรแกรมสะสมคะแนน
• อีเมลการตลาด - เราจะเก็บรักษาสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นเพื่อส่งข้อความการตลาดไปถึงท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นเพื่อส่งเสริมการกำหนดลักษณะด้านการตลาดของท่าน นอกจากนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของท่านเพื่ออนุญาตให้เราสามารถกำหนดข้อความการตลาดของเราเองอย่างเหมาะสม
• การจัดการการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย - เมื่อเราประเมินว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด เราจะพิจารณาว่าข้อมูลนั้นจำเป็นหรือไม่เพื่อที่จะทำการฟ้องร้องตามกฎหมายหรือแก้ต่างหากถูกฟ้องร้องใด ๆ ถ้าข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลนั้นจนกว่าบทบัญญัติของข้อจำกัดจะสิ้นสุดลงโดยเกี่ยวข้องกับประเภทของการฟ้องร้องดำเนินคดีที่อาจมีขึ้น (ซึ่งเป็นได้ตั้งแต่ 2 ปีถึง 12 ปี)

การขายข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านมีถิ่นพำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนียและอยู่ภายใต้ CCPA เรามีข้อกำหนดให้ระบุว่าเราขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือไม่ เราไม่ขายและจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามใดๆ

คุกกี้

แพลตฟอร์มนี้ใช้คุกกี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความง่าย ๆ สั้น ๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์หนึ่ง ๆ และจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์จะได้รับการบันทึกไว้ในคุกกี้เหล่านี้ หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์อื่น ๆ

แพลตฟอร์มนี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หรือท่านอาจมาถึงที่นี่ผ่านทางลิงก์จากเว็บไซต์อื่น คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลบังคับใช้กับแพลตฟอร์มนี้ และบริการที่ดำเนินการโดยเราซึ่งเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น เมื่อท่านลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ท่านควรอ่านคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการให้คำยินยอม

ในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนพื้นฐานของการให้คำยินยอมของท่าน ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ ท่านสามารถเพิกถอนคำยินยอมของท่านโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างคำชี้แจงนี้ หากคำยินยอมของท่านเกี่ยวข้องกับการได้รับอีเมลการตลาด ท่านสามารถใช้ลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกในอีเมลนั้น โปรดทราบว่า ถ้าท่านเพิกถอนคำยินยอมของท่าน เราอาจจะไม่สามารถให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ท่านต่อได้

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้ (ในบางกรณี) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน นั่นคือ
• สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
• สิทธิ์ในการแก้ไข - ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอแก้ไขข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับข้อตัวท่านที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราเก็บรักษาไว้ หรือหากเรามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท่านอาจขอให้เราอัปเดตข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ครบถ้วนสมบูรณ์
• สิทธิ์ในการลบข้อมูล/กำจัดข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ กรณีนี้บางครั้งอาจเรียกว่า สิทธิ์ในการถูกลืม
• สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลหรือการคัดค้านการประมวลผล - ท่านมีสิทธิ์ร้องขอไม่ให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ อีกต่อไป หรือคัดค้านมิให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะใด ๆ
• สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล - ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราหรือบุคคลที่สามส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่มีระบบและสามารถอ่านได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้กันโดยทั่วไป
• สิทธิ์ในการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ – ท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติเมื่อท่านใช้สิทธิ์ใดๆ ในการปกป้องข้อมูลของท่าน
หากต้องการจะใช้สิทธิ์ใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างคำชี้แจงนี้ หรือคลิกลิงก์ต่อไปนี้
https://privacyportalde-cdn.onetrust.com/dsarwebform/d542f8c6-e8f4-416b-8125-62a18e5fc649/9ee201c6-e6ac-41c4-bd6c-3e7787691a53.html.

การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเรา

เรามีการทบทวนคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะ ๆ (ทุก 12 เดือนเป็นอย่างน้อย) และอาจทำการอัปเดตหน้าเว็บนี้

ความสามารถในการเข้าถึง

หากท่านต้องการจะเข้าถึงนโยบายนี้ในรูปแบบอื่น โปรดติดต่อเราโดยใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่ระบุไว้ในส่วน “คำถามและข้อร้องเรียน” ที่ด้านล่าง

คำถามและข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือต้องการจะใช้สิทธิ์ใดๆ ของท่าน ท่านสามารถติดต่อกับ CarTrawler (ที่ดำเนินการในนามของเรา) ตามรายละเอียดการติดต่อดังนี้
ทางไปรษณีย์: Data Protection Officer, CarTrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland
ทางอีเมล: dpo@cartrawler.com
เว็บไซต์: www.cartrawler.com
ท่านอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราเพื่อพิสูจน์ยืนยันตัวตนของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถตอบสนองและดำเนินการตามคำขอของท่าน
นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิ์ในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลการปกป้องข้อมูลในประเทศของท่าน หากท่านไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยเรา