Privacy policy

Thông báo pháp lý này do Etrawler phát hành, là chủ sở hữu hoàn toàn của trang web này ("chúng tôi", “đến/cho chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và đánh giá cao tầm quan trọng của việc sử dụng những thông tin cá nhân thu thập trên trang web này một cách có trách nhiệm. Chúng tôi hết sức cẩn thận đối với thông tin cá nhân, thực hiện các biện pháp để bảo mật và bảo đảm rằng thông tin cá nhân chỉ được sử dụng cho các mục đích công việc hợp lệ, phù hợp với pháp luật hiện hành.

Chính sách này (cùng với các điều khoản và điều kiện sử dụng công cụ đặt thuê xe của chúng tôi và mọi tài liệu khác được tham chiếu trong đó) đặt ra cơ sở mà dựa vào đó mọi thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn, hoặc bạn cung cấp cho chúng tôi, sẽ được chúng tôi xử lý. Xin hãy đọc kỹ phần sau đây để hiểu rõ quan điểm và cách thực hành của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn và cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÓ THỂ THU THẬP TỪ BẠN

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý những dữ liệu sau đây về bạn:

Thông tin mà bạn cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trên trang web của chúng tôi ("trang web của chúng tôi). Điều này bao gồm thông tin cung cấp vào thời điểm đăng ký sử dụng trang web của chúng tôi, hoàn tất một biểu mẫu đặt thuê xe hoặc biểu mẫu truy vấn, đăng tài liệu hoặc yêu cầu thêm các dịch vụ khác. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn tham gia một cuộc thi hoặc chương trình quảng bá do chúng tôi tài trợ, và khi bạn báo cáo một vấn đề về trang web của chúng tôi.

Nếu bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi có thể lưu hồ sơ về lần liên hệ đó.

Chúng tôi cũng có thể đề nghị bạn thực hiện các cuộc khảo sát mà chúng tôi sử dụng vì mục đích nghiên cứu, mặc dù bạn không bắt buộc phải trả lời.

Chi tiết về các giao dịch bạn thực hiện thông qua trang web của chúng tôi và về việc hoàn thành các đơn hàng của bạn.

Chi tiết về các lần bạn truy cập trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu giao thông, dữ liệu về địa điểm, nhật ký web và các dữ liệu truyền thông khác, cho dù những dữ liệu này được yêu cầu vì mục đích lập hóa đơn của riêng chúng tôi hoặc vì mục đích khác và nguồn tài nguyên bạn truy cập. Chúng tôi cũng có thể thu thập, và các nhà cung cấp quảng cáo và nội dung bên thứ ba của chúng tôi có thể thu thập, thông tin về địa điểm của bạn trên internet (ví dụ như URL dẫn bạn đến, địa chỉ IP, các loại miền như .ie và .com), loại trình duyệt của bạn, quốc gia và mã vùng điện thoại nơi đặt máy tính của bạn, các trang trong trang web của chúng tôi đã được xem trong lần truy cập của bạn, các quảng cáo bạn đã bấm vào, và mọi thuật ngữ tìm kiếm bạn đã nhập vào trang web của chúng tôi. Đây là dữ liệu thống kê về thể thức và hành động duyệt web của người dùng và không xác định danh tính bất kỳ cá nhân nào.

Đặt thuê xe: Khi bạn thực hiện một giao dịch đặt thuê xe trên trang web của chúng tôi, chúng tôi cần sử dụng thông tin cá nhân về bạn và những hành khách khác trong giao dịch đặt thuê xe của bạn. Chúng tôi yêu cầu những thông tin sau đây, tùy thuộc vào dịch vụ cụ thể bạn yêu cầu: tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, giới tính, ngày sinh, thành phố và quốc gia nơi sinh, số bằng lái xe, loại bằng lái xe, số hộ chiếu và loại hộ chiếu và quốc gia phát hành trên hộ chiếu, số hiệu chuyến bay. Những thông tin nhạy cảm như sức khỏe, trình trạng y tế, chế độ ăn kiêng, các yêu cầu về di chuyển và tôn giáo cũng có thể được yêu cầu. Thông tin cá nhân này có thể được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành khác của bạn cũng như cho các cơ quan công quyền (hải quan và nhập cảnh), an ninh và các tổ chức kiểm tra tín dụng và các tổ chức khác theo sự cho phép hoặc yêu cầu của của pháp luật.

Giao dịch Bảo mật: Tất cả các yêu cầu và xác nhận thẻ tín dụng gửi đến cho chúng tôi sẽ đi trực tiếp qua máy chủ bảo mật của chúng tôi để bảo vệ thông tin của bạn. Mọi giao dịch thanh toán sẽ được mã hóa bằng công nghệ SSL. Để kiểm tra rằng trình duyệt của bạn đang sử dụng máy chủ bảo mật, hãy bảo đảm nhìn thấy một biểu tượng ổ khóa nhỏ ở phần dưới cửa sổ trình duyệt của bạn. Khi nó ở vị trí "khóa", thì có nghĩa là giao dịch của bạn được bảo mật. Những tính năng bảo mật này chỉ được kích hoạt cho những trang nơi bạn có thể xem và gửi yêu cầu hoặc xác nhận báo giá của bạn bằng cách cung cấp số thẻ tín dụng của bạn.

COOKIE

Trang web của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt bạn với những người dùng khác trên trang web của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trải nghiệm tốt khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, và cũng cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình. Để biết thông tin chi tiết về những cookie chúng tôi sử dụng và mục đích chúng tôi sử dụng cookie, hãy xem Chính sách Cookie của chúng tôi.

NƠI CHÚNG TÔI LƯU DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn có thể được truyền đến, và được lưu giữ tại một địa điểm bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”), nơi có thể không có các luật cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân như những luật áp dụng trên toàn EU. Dữ liệu cũng có thể được xử lý bởi những nhân viên hoạt động bên ngoài EEA, làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong các nhà cung cấp của chúng tôi. Những nhân viên này có thể tham gia vào, ngoài những thứ khác, việc thực hiện giao dịch đặt thuê xe của bạn, việc xử lý thông tin thanh toán của bạn và việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Bằng việc gửi dữ liệu cá nhân của mình, bạn đồng ý với việc truyền, lưu trữ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của mình như vậy. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo đảm rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và phù hợp với chính sách bảo mật này.

Khi chúng tôi đã cấp cho bạn (hoặc khi bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định trong trang web của chúng tôi, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất kỳ ai.

Chúng tôi chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân về bạn đối với những nhân viên mà chúng tôi tin rằng có nhu cầu hợp lý cần phải tiếp xúc với thông tin đó để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn để thực hiện công việc của họ. Chúng tôi có các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và quy trình để bảo vệ thông tin cá nhân về bạn.

Rất tiếc rằng việc truyền thông tin qua internet không hoàn toàn bảo mật. Mặc dùng chúng tôi nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm về sự an toàn cho dữ liệu của bạn truyền đến trang web của chúng tôi; bạn tự chịu rủi ro trong việc truyền dữ liệu đó. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng những quy trình nghiêm ngặt và những tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép.

VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin về bạn theo những cách sau đây:

Để tạo thuận lợi cho việc đặt thuê xe bằng cách tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho một nhà cung cấp dịch vụ thuê xe khi bạn sử dụng trang web này để đặt thuê xe với một nhà cung cấp.

Để bảo đảm rằng nội dung trên trang web của chúng tôi được trình bày một cách hiệu quả nhất cho bạn và trên máy tính của bạn.

Để cung cấp cho bạn những thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi hoặc những thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm, khi bạn đã đồng ý cho phép liên hệ với bạn vì những mục đích đó.

Để thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào giữa chúng tôi và bạn.

Để cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của dịch vụ của chúng tôi, khi bạn lựa chọn làm như vậy.

Để thông báo cho bạn các thay đổi đổi với dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn là một khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ chỉ liên hệ với bạn bằng hình thức điện tử (email hoặc tin nhắn SMS) để gửi thông tin và các cuộc khảo sát tiếp thị về các sản phẩm và dịch vụ tương tự như những sản phẩm và dịch vụ đã bán trước đó cho bạn.

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn theo cách này, bạn nên thể hiện điều này trong lựa chọn nhận tiếp thị của mình vào thời điểm chúng tôi thu thập dữ liệu này từ bạn, hoặc nếu bạn muốn sau đó được xóa khỏi danh sách của chúng tôi, thì bạn có thể thông báo cho chúng tôi, vào bất kỳ lúc nào, bằng cách bấm vào liên kết "hủy đăng ký" ở dưới mỗi email bạn nhận được từ chúng tôi.

TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ dữ liệu theo cách phù hợp với các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các đại lý, nhà cung cấp dịch vụ, cố vấn chuyên môn của chúng tôi và bất kỳ thành viên nào trong tập đoàn của chúng tôi, có nghĩa là các chi nhánh của chúng tôi, các công ty trực thuộc của chúng tôi và chi nhánh của các công ty đó.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba:

Trong trường hợp chúng tôi tham gia vào việc bán hoặc thâu tóm bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào, trong trường hợp đó chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho người bán hoặc người mua tiềm năng của doanh nghiệp hoặc tài sản đó và các đại lý và cố vấn chuyên môn của họ.

Nếu chúng tôi có bổn phận tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, hoặc để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện sử dụng công cụ đặt thuê xe của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc những người khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với những công ty và tổ chức khác vì mục đích bảo vệ chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

Trừ khi được quy định tại đây, chúng tôi không cho thuê, bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với những người khác hoặc công ty không trực thuộc, trừ khi để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu.

QUYỀN HẠN CỦA BẠN

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi không xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi muốn sử dụng dữ liệu của bạn cho những mục đích đó hoặc nếu chúng tôi muốn tiết lộ thông tin của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào vì các mục đích đó. Bạn có thể thực hiện quyền hạn của mình để ngăn chặn việc xử lý đó bằng cách nêu rõ thông qua lựa chọn nhận tiếp thị của mình trong biểu mẫu đặt thuê xe rằng bạn không muốn nhận email tiếp thị, hoặc bằng cách sau đó hủy đăng ký nhận mọi email tiếp thị như vậy bằng cách bấm vào liên kết hủy đăng ký ở cuối tất cả các email. Bạn cũng có thể thực hiện quyền này bất kỳ lúc nào bằng cách liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ:

Etrawler
Classon House
Dundrum Business Park
Dundrum
Dublin 14

Đôi khi, trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến và từ các trang web của các mạng đối tác, hãng quảng cáo và chi nhánh của chúng tôi. Nếu bạn đi theo liên kết đến bất kỳ trang web nào trong số những trang web này, xin hãy lưu ý rằng những trang web này có chính sách bảo mật của riêng mình và rằng chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với những chính sách đó. Hãy kiểm tra những chính sách này trước khi bạn gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào đến những trang web này.

TRUY CẬP THÔNG TIN

Bạn có quyền, với một vài trường hợp miễn trừ nhất định, nhận được một bản sao mọi dữ liệu xác định danh tính cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ. Chúng tôi có thể thu từ bạn một khoản phí hành chính để bù đắp chi phí thực hiện yêu cầu của bạn. Bạn nên viết thư gửi đến Etrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland, ghi rõ là “Data Access Request” (Yêu cầu Truy cập Dữ liệu). Bạn nên bao gồm đầy đủ thông tin để xác định danh tính của bạn, và những thông tin liên quan khác mà bạn có thể có để trợ giúp chúng tôi một cách hợp lý trong việc thực hiện yêu cầu của bạn.

Bạn cũng có quyền yêu cầu sửa lại cho đúng những thông tin không chính xác trong dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ. Nếu bạn phát hiện ra rằng chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân không chính xác về bạn, thì bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa thông tin đó cho đúng. Yêu cầu của bạn phải được lập thành văn bản gửi đến địa chỉ nêu trên.

THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện đối với chính sách bảo mật của mình trong tương lai sẽ được đăng tải trên trang này và, khi thích hợp, được thông báo cho bạn qua email. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

CÁC HÌNH THỨC SỬ DỤNG BỊ NGHIÊM CẤM

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc đoạn chương trình nào, trực tiếp hoặc gián tiếp để can thiệp hoặc tìm cách can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web này hoặc bất kỳ hoạt động nào đang diễn ra trên trang web này, hoặc để đặt bất kỳ ứng suất hoặc tải trọng quá mức nào lên các hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi theo dõi việc truy cập trang web này để xâm nhập dữ liệu và truy cập tự động vào thông tin và chúng tôi sẽ chặn việc tham gia có xử lý trong những hoạt động này.

LIÊN HỆ

Các thắc mắc, nhận xét và yêu cầu liên quan đến chính sách bảo mật này đều được hoan nghênh và cần được gửi về địa chỉ

Etrawler
Classon House
Dundrum Business Park
Dundrum
Dublin 14