Privacy policy

ประกาศแจ้งทางกฎหมายนี้ออกโดย Etrawler เจ้าของเว็บไซต์นี้โดยสมบูรณ์ ("เรา" หรือ "ของเรา") เรามุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองและให้ความเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน และให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้ไปใช้อด้วยความรับผิดชอบ เราให้ความใส่ใจอย่างเต็มที่กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการเพื่อเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างปลอดภัย และดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

นโยบายนี้ (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบการจองของเราและเอกสารอื่นใดที่อ้างถึงในระบบการจอง) ได้ระบุหลักการประมวลผลข้อมูลที่เราจะกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เรารวบรวมได้จากท่าน หรือที่ท่านได้ให้ไว้แก่เรา โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงทัศนะและแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและวิธีที่เราดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากท่าน

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับท่านดังต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ บนเว็บไซต์ของเรา ("เว็บไซต์ของเรา") ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ ณ เวลาที่ลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา กรอกแบบฟอร์มการจองรถเช่าหรือแบบฟอร์มคำถาม โพสต์เนื้อหา หรือขอบริการเพิ่มเติม เราอาจขอข้อมูลจากท่านเมื่อท่านเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหรือการส่งเสริมการขายที่เราให้การสนับสนุน และเมื่อท่านรายงานปัญหากับเว็บไซต์ของเรา

หากท่านติดต่อเรา เราอาจเก็บรักษาบันทึกจดหมายโต้ตอบนั้น

เราอาจขอให้ท่านตอบแบบสำรวจต่างๆ ที่เราใช้เพื่อจุดประสงค์ด้านการวิจัย ซึ่งท่านไม่ต้องตอบแบบสำรวจดังกล่าว

รายละเอียดของธุรกรรมที่ท่านดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของเรา และการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน

รายละเอียดของการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลปริมาณการเข้าชม ข้อมูลสถานที่ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเว็บ และข้อมูลการสื่อสารอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จำเป็นในการส่งใบแจ้งหนี้ของเราเองหรือข้อมูลในลักษณะอื่นใด รวมถึงแหล่งข้อมูลที่ท่านเข้าถึง นอกจากนี้ เรา และผู้ให้บริการด้านโฆษณาและเนื้อหาของเราที่เป็นบุคคลภายนอก อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของท่านบนอินเทอร์เน็ต (เช่น URL ต้นทางของท่าน, ที่อยู่ IP, ประเภทโดเมน เช่น .ie และ .com) ประเภทของเบราว์เซอร์ของท่าน รหัสประเทศและรหัสพื้นที่ของหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งบ่งบอกตำแหน่งคอมพิวเตอร์ของท่าน หน้าของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าดูในขณะที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ โฆษณาที่ท่านคลิก และคำค้นหาใดๆ ที่ท่านป้อนบนเว็บไซต์ของเรา นี่เป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการกระทำและรูปแบบการใช้เว็บของผู้ใช้ และไม่มีการระบุถึงตัวบุคคลใดๆ

การจอง: เมื่อท่านจองรถเช่าบนเว็บไซต์ของเรา เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้โดยสารอื่นๆ รวมไว้ในการจองของท่าน เราขอข้อมูลต่อไปนี้โดยขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านต้องการ โดยอาจประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ที่บ้าน หมายเลขโทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองและประเทศที่เกิด หมายเลขใบอนุญาตขับขี่ ประเภทของใบอนุญาตขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง ประเภทหนังสือเดินทาง ประเทศที่ออกหนังสือเดินทาง และหมายเลขเที่ยวบิน นอกจากนี้ เราอาจขอข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น สุขภาพ ประวัติทางการแพทย์ เงื่อนไขเกี่ยวกับอาหาร ความสามารถในการเคลื่อนไหว และเงื่อนไขทางศาสนา ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจส่งต่อไปยังผู้ให้บริการอื่นๆ ที่ช่วยดูแลจัดการด้านการเดินทางของท่าน รวมทั้งหน่วยงานสาธารณะ (หน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง) องค์กรความมั่นคง องค์กรตรวจสอบเครดิต และอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้หรือกำหนดไว้

ธุรกรรมที่ปลอดภัย: คำขอและการยืนยันบัตรเครดิตทั้งหมดที่ส่งถึงเราจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของเราโดยตรงเพื่อปกป้องข้อมูลของท่าน ธุรกรรมการชำระเงินทุกรายการจะได้รับการเข้ารหัสโดยใช้เทคโนโลยี SSL หากต้องการตรวจสอบว่าเบราว์เซอร์ของท่านใช้เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยนี้หรือไม่ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่ามีไอคอนแม่กุญแจเล็กๆ ปรากฏอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าต่างเบราว์เซอร์ของท่าน เมื่อไอคอนนี้อยู่ในตำแหน่ง "ล็อก" ก็หมายความว่าธุรกรรมของท่านปลอดภัย คุณลักษณะด้านความปลอดภัยเหล่านี้จะเปิดทำงานเฉพาะในหน้าเว็บที่ท่านสามารถดูและส่งคำขอของท่าน หรือหน้าเว็บสำหรับยืนยันการเสนอราคาของท่านโดยการป้อนหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน

คุกกี้

เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างตัวท่านกับผู้ใช้อื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีเมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเราและยังช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของเราด้วย สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ และจุดประสงค์ที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่านอาจถูกโอนไปยัง (และจัดเก็บไว้ที่) จุดหมายปลายทางนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป ("EEA") ซึ่งอาจไม่มีกฎหมายให้การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ปลอดภัยเท่าที่บังคับใช้ในประเทศต่างๆ ทั่วทั้งสหภาพยุโรป (EU) นอกจากนี้ อาจดำเนินการโดยพนักงานที่ปฏิบัติงานนอก EEA ซึ่งทำงานให้เราหรือซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งของเรา พนักงานดังกล่าวอาจได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินการจองรถเช่าของท่านให้เสร็จสิ้น ดำเนินการตามรายละเอียดการชำระเงินของท่าน และจัดหาบริการสนับสนุนต่างๆ เป็นต้น เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แสดงว่าท่านยอมรับให้มีการโอน การจัดเก็บ หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินมาตรการทั้งหมดที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านได้รับการดำเนินการอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในกรณีที่เราได้มอบรหัสผ่าน (หรือหากท่านเลือกที่จะรับรหัสผ่าน) ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ของเรา ท่านมีความรับผิดชอบที่จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ เราขอให้ท่านโปรดอย่าเปิดเผยรหัสผ่านนี้แก่บุคคลใดก็ตาม

เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เฉพาะพนักงานที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลที่จะต้องรับทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่ท่านในการปฏิบัติงานของพวกเขา เราได้วางมาตรการป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และขั้นตอนดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวท่าน

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของท่านที่ส่งมายังเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น ท่านต้องรับผิดชอบความเสี่ยงการส่งข้อมูลใดๆ ดังกล่าว ทันทีที่เราได้รับข้อมูลของท่าน เราจะใช้ขั้นตอนดำเนินการและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อพยายามป้องกันการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้เกี่ยวกับตัวท่านในลักษณะต่างๆ ดังนี้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองรถเช่า โดยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการรถเช่าเมื่อท่านจองรถเช่ากับผู้ให้บริการโดยใช้เว็บไซต์นี้

เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้รับการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่านและคอมพิวเตอร์ของท่าน

เพื่อจัดหาข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่านตามที่ท่านร้องขอจากเรา หรือเรารู้สึกว่าท่านอาจจะสนใจ หากท่านได้ให้คำยินยอมสำหรับการติดต่อเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวแล้ว

เพื่อดำเนินการตามข้อผูกพันของเราที่เกิดจากสัญญาใดๆ ที่จัดทำขึ้นระหว่างท่านกับเรา

เพื่ออนุญาตให้ท่านเข้าร่วมในคุณลักษณะเชิงโต้ตอบของบริการของเรา เมื่อท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะดังกล่าว

เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการใดๆ ของเรา

หากท่านเป็นลูกค้าในปัจจุบัน เราจะติดต่อกับท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลหรือ SMS) เท่านั้น พร้อมด้วยข้อมูลและการสำรวจด้านการตลาดเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คล้ายกับสินค้าและบริการที่เคยจำหน่ายให้แก่ท่าน

หากท่านไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของท่านในลักษณะนี้ โปรดแจ้งความประสงค์นี้ในความต้องการด้านการตลาดของท่าน เมื่อใดก็ตามที่เรารวบรวมข้อมูลนี้จากท่าน หรือหากท่านประสงค์ที่จะลบชื่อของท่านออกจากรายชื่อของเราในภายหลัง ท่านก็สามารถทำได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้เราทราบโดยการคลิกลิงก์ “ยกเลิกการเป็นสมาชิก” ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับที่ท่านได้รับจากเรา

การเปิดเผยข้อมูลของท่าน

เราจะเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ตัวแทน ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ และสมาชิกอื่นใดของกลุ่มของเรา ซึ่งหมายถึงบริษัทสาขาของเรา บริษัทแม่ของเรา และบริษัทในเครือของบริษัทแม่

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก ในกรณีต่อไปนี้

ในกรณีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องในการขายหรือเข้าซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ใดๆ ในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ที่อาจจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือสินทรัพย์ดังกล่าว และตัวแทนและที่ปรึกษาทางวิชาชีพของบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น

หากเรามีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อบังคับใช้ หรือนำเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้งานระบบการจองและข้อตกลงอื่นๆ มาใช้ หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ลูกค้าของเรา หรือบุคคลอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต

เว้นแต่จะกล่าวไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ เราจะไม่เช่า ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลอื่นหรือบริษัทอื่นที่มิใช่กลุ่มบริษัทในเครือ เว้นแต่เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ท่านร้องขอ

สิทธิ์ของท่าน

ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาด เราจะแจ้งให้ท่านทราบหากเราต้องการจะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังกล่าว หรือหากเราต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอกใดๆ เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว ท่านสามารถใช้สิทธิ์ของท่านเพื่อห้ามมิให้มีการดำเนินการดังกล่าว โดยการระบุผ่านความต้องการด้านการตลาดของท่านบนแบบฟอร์มการจองว่าท่านไม่ต้องการจะได้รับอีเมลการตลาด หรือโดยการยกเลิกการเป็นสมาชิกรับอีเมลการตลาดใดๆ ดังกล่าวโดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ด้านล่างของการสื่อสารทางอีเมลทั้งหมด นอกจากนี้แล้วท่านยังสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราที่:

Etrawler
Classon House
Dundrum Business Park
Dundrum
Dublin 14

ในบางครั้งเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังและมาจากเว็บไซต์ต่างๆ ของเครือข่ายหุ้นส่วนของเรา ผู้โฆษณา และบริษัทในเครือของเรา หากท่านคลิกลิงก์ใดๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ โปรดทราบว่าเว็บไซต์เหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อนโยบายเหล่านั้น โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้ก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้

การเข้าถึงข้อมูล

ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับสำเนาข้อมูลใดๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ ซึ่งมีการระบุถึงตัวท่าน เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนของการดำเนินการตามคำขอของท่าน ท่านสามารถเขียนจดหมายติดต่อเราได้ที่ Etrawler, Classon House, Dundrum Business Park, Dundrum, Dublin 14, Ireland โดยระบุว่า "Data Access Request" (คำขอเข้าถึงข้อมูล) ท่านควรให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อระบุถึงตัวท่านและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่ท่านอาจมีอยู่ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้อย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้แล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราเก็บรักษาไว้ได้ในกรณีที่พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง หากท่านพบว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่าน ท่านสามารถแจ้งให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าว คำสั่งของท่านควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งถึงที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างต้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในอนาคต เราจะโพสต์ให้ท่านทราบบนหน้าเว็บนี้ และแจ้งท่านทราบทางอีเมล หากเหมาะสม การที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ จะแสดงว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การใช้งานที่ถือเป็นข้อห้าม

ห้ามใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือรูทีนใดๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อทำการรบกวนหรือพยายามที่จะรบกวนการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์หรือกิจกรรมใดๆ ในการปฏิบัติงานบนเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อสร้างโหลดงานหรือภาระใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อระบบของเรา เราตรวจติดตามการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อค้นหาผู้ลักลอบเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลแบบอัตโนมัติ และเราจะปิดกั้นการดำเนินการดังกล่าว

การติดต่อ

กรณีที่ท่านมีคำขอ ความคิดเห็น และข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่

Etrawler
Classon House
Dundrum Business Park
Dundrum
Dublin 14